sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Erninermi sulinngiffeqarneq peqqutigalugu inuttassarsiuineq: Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmut AC-fuldmægtigi / Immikkut siunnersorti

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 31-03-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-05-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84658997
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Råstofområdet

Søges: Engageret og dygtig medarbejder med interesse for råstoffer, naturbeskyttelse og miljøforvaltning.

Om Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen) er en enhed normeret til 5 medarbejdere under Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø ved Grønlands Selvstyre. Miljøstyrelsen udgør sammen med Råstofstyrelsen Råstofmyndigheden i Grønland.

Stillingen
Der er tale om et 9 måneders barselsvikariat for en AC-fuldmægtig til besættelse snarest muligt. En kandidat med de rette kompetencer og tilstrækkelig erfaring vil, på baggrund af en konkret vurdering, kunne tilbydes ansættelse som Specialkonsulent.

Miljøstyrelsens opgaver
Miljøstyrelsens opgave er at sikre, at udviklingen af mineprojekter i Grønland sker med mindst mulig negativ effekt på miljø og natur. Miljøstyrelsen bidrager med faglig viden om miljøforhold til støtte for politiske afgørelser i henhold til råstofloven. Miljøstyrelsen foretager også selvstændige vurderinger og træffer afgørelser om miljø, natur og klimaforhold på råstofområdet.
Dine opgaver vil så vidt muligt blive tilpasset dine interesser, uddannelsesmæssige baggrund og erfaringer fra tidligere ansættelser.

I det daglige vil du komme til at arbejde sammen med engagerede kollegaer i Råstofmyndigheden i forbindelse med udvikling af mineprojekter. Miljøstyrelsens arbejdsområder omfatter bl.a.:

 • Sagsbehandling af feltaktivitets- efterforsknings- og udnyttelsesansøgninger;
 • Udvikling og kvalitetssikring af miljøvurderinger og moniteringsprogrammer;
 • Miljøtilsyn på relevante tilladelsesområder;
 • Projektadministration;
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til Naalakkersuisut og orienteringer til ledelsen;  
 • Varetagelse af den løbende kommunikation med mineselskaber og andre interessenter på råstofområdet.

Du vil skulle indgå i samarbejdet med Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø og med Departementet for Mineralske Råstoffer samt Råstofstyrelsen. Derudover vil du komme til at arbejde tæt sammen med Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere hos Nationalt Center for Miljø og Energi og hos Grønlands Naturinstitut.

Kvalifikationer
Miljøstyrelsen er en lille styrelse med et stort ansvarsområde. Det er derfor afgørende, at du motiveres af mange og alsidige udfordringer og kan holde hovedet koldt og bevare humør, overblik og fokus i perioder, hvor vi har travlt. Du må meget gerne have en solid arbejdserfaring fra et tilsvarende område og selvfølgelig en imødekommende og positiv tilgang til samarbejdet med dine kolleger og styrelsens samarbejdspartnere. Du er pligtopfyldende og loyal og sætter en ære i at følge dine opgaver til dørs og yde den bedst mulige støtte for de politiske beslutninger.
Vi lægger vægt på, at du har:
 • En relevant videregående uddannelse inden for naturvidenskab, statskundskab, miljøforvaltning, eller lignende.
 • Erfaring med arbejde i en politisk styret organisation
 • Interesse for og gerne erfaring med miljøområdet herunder råstofudvinding.
 • Kendskab til og gerne erfaring med miljøvurderinger og miljømonitering.
 • Erfaring med projektstyring.
 • Interesse for og gerne erfaring med offentlig forvaltning og offentlig ret.
 • Gode sprogkompetencer på dansk og engelsk og gerne grønlandsk.
 • En stærk ansvarsfølelse og en proaktiv og organiseret tilgang til dine opgaver.
 • En social og imødekommende natur og evner at skabe konstruktive forhandlings- og samarbejdsrelationer.
 • Gode IT-kompetencer og gerne kendskab til GIS og Excel på brugerniveau.
 • En positiv indstilling og et godt humør.

Vi tilbyder
En alsidig og udfordrende stilling med gode muligheder for udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. En travl og spændende hverdag med gode kollegaer og en uformel omgangstone.

Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet i- og uden for Grønland i forbindelse med tilsyn og deltagelse i konferencer og borgermøder kan forventes i mindre omfang.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrelseschef Steen Christensen, tlf. +299 345187, e-mail: chrs@nanoq.gl" chrs@nanoq.gl eller specialkonsulent Nette Levermann, tlf. +299 345694, email: netl@nanoq.gl.

Ansøgning
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Bemærk: vi modtager ikke ansøgninger via e-mail
Ansøgningsfristen er 01.05. 2023
Der holdes løbende ansættelsessamtaler.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia