sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

F2-mut qarasaasiatigut atortorissaarutinut supporterimik pissarsiorpugut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 16-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-08-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80675438
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: IT og medier

Vi søger applikationssupporter til F2
Vi søger applikationssupporter til at varetage Selvstyrets applikationer.

Vi leder efter applikationssupporter med stærke kommunikations- og organisatoriske evner, der vil medvirke til at skabe synlige resultater inden for offentlig applikationspleje. Så er du måske en af vores nye applikationssupportere, der varetager systemejerskab, kontraktansvar, support og medvirke til vedligeholdelse.

Din profil
Vi forventer, at du kan medvirke til:
  • at varetage systemejerskab af applikationer og leverandørkontakt
  • har erfaring med sagsbehandling på taktisk niveau
  • vil være en robust forretningskonsulent
  • kan medvirke til at skabe sammenhæng mellem strategi, forretning og teknologi og vil få gode erfaringer med interessenthåndtering
  • Kendskab til F2 ESDH system

Om os     
Digitaliseringsstyrelsens mål er at fremme den digitale udvikling i samfundet gennem øget anvendelse af it og digitalisering, herunder effektivisering af den offentlige administration. I 2020 er indsatsen rettet mod udvikling af it-systemer og organisatorisk udvikling, der kan understøtte de store reformer i det grønlandske samfund.
Vi beskæftiger pt 35 medarbejdere i Digitaliseringsstyrelsen.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer.
Vi lægger vægt på, at Digitaliseringsstyrelsens ansatte kan supplere hinanden i forhold til faglighed og erfaringer, men særlig vigtigt er det, at du er rollemodel i arbejdet med styrelsens mål og retning og i at efterleve Digitaliseringsstyrelsens værdier: Effektivitet, Samarbejde, Ansvarlighed og Videndeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelser til Afdelingschef, Tony Ditlevsdal, telefon 555812. Ansøgninger vil blive behandlet løbende, men skal være os i hænde seneste den 10. august 2020.

Ansøgningsfristen er den 10. august 2020.

I Digitaliseringsstyrelsen ønsker vi en sammensætning af medarbejdere , der afspejler det omgivende samfund, og vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.

Digitaliseringsstyrelsen er organiseret under Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke. Læs mere på www.digitalimik.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
RS Entreprenør ApS
Nanortalik
Nuuk wellness & bodycare