sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Faglærer til fællesfag og elevvejledning - KTI Erhvervsuddannelser (Byg og Anlæg / Råstofskolen) i Sisimiut.

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 12-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85431070
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

KTI Erhvervsuddannelser i Sisimiut søger en medarbejder, der kan undervise i fællesfag, samtidigt være erhvervsuddannelsernes elevvejleder og løse administrative opgaver.
Søger du en varieret arbejdsdag, hvor du kan få frit løb for dit engagement i unge mennesker, uddannelse, vejledning og administration, så skal du læse videre.

Vi har opstillet nogle medarbejdernes opgaver, som er:

 • Undervisning i fællesfag.
 • Vejlede lærlinge i fx uddannelsesforløb og struktur, krav og forventninger, samt personlige problemer eller spørgsmål, der har betydning for gennemførsel af uddannelsen.
Det er vigtigt for os, at du er fagligt og menneskeligt velfunderet, der både har lyst og evne til at arbejde empatisk med unge mennesker og uddannelse, herunder også lærlinge med diagnoser.

Vi forventer:
 • At du har en uddannelsesmæssigbaggrund, hvor du kan undervise i fællesfag, der støtter eleverne i bl.a. matematik og økonomiske forhold.
 • At du har kendskab til/ og eller erfaring inden for erhvervsuddannelsesområdet med vejledningsopgaver, gerne med en Vejledergrunduddannelse (VGU).
 • Erfaring med løsning af diverse administrative opgaver indenfor uddannelsesområdet, herunder indkaldelser, bestilling af rejser, studiekort og udarbejdelse uddannelses- og kursusbeviser m.m.
 • At du er empatisk, har en positiv og anerkendende tilgang til lærlingene og møder dem i deres øjenhøjde.
 • At du er selvstændig, struktureret, har evne og lyst til samarbejde med de øvrige undervisere og vejledere ved KTI.
 • At du taler grønlandsk og dansk.
Vi tilbyder:
 • Mange engagerede kollegaer.
 • Indflydelse på din hverdag og opgaver.
 • Stort ansvar og selvstændige opgaver.
 • En arbejdsplads i udvikling.
Om os:
KTI er en uddannelsesinstitution, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser, herunder GUX,  e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse, samt gymnasialt supplerings- og adgangskurser bl.a. til ingeniør og maskinmesteruddannelse.
KTI har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling med vækst i aktiviteter, hvor der udbydes flere adgangsgivende kurser på uddannelsesområderne.
KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC DTU, om ingeniøruddannelser og Maskinmesteruddannelsen København om Maskinmesteruddannelsen.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

Yderligere oplysninger:
Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.
Stillingen ønskes besættes hurtigst muligt, derfor tillader vi os at behandle ansøgningerne løbende.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Uddannelseschef John Plambek tlf.: +299 861600 - 532824 e-mail: jopl@kti.gl
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia