sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

faglæreri piumassuseqarluartoq

Namminersorlutik Oqartussat

Narsaq
Ikkunneqarpoq: 13-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-08-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74785145
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Inuili – Food College Greenland
Søger Engageret underviser/faglærer.
Erhvervsskolen for fødevareuddannelserne i Grønland, INUILI i Narsaq, søger flere engageret, dygtige og initiativrige faglærer til undervisning.
Jobprofil

 • Du er uddannet slagter.
 • Du har relevant erfaring
 • Du skal indgå i et dynamisk samarbejde med vores faglærerteam og uddannelsesledelse. 
 • Du skal have en pædagogisk uddannelse eller være klar til at påbegynde en pædagogisk uddannelse.
Personlige kvalifikationer
 • Du skal brænde for dit fag
 • Du skal kunne lide at arbejde med mange og forskellige unge mennesker i et aktivt uddannelsesmiljø.
 • Du skal mestre samarbejde og være løsningsorienteret og idérig.
 • Du skal have et godt humør og et positivt livssyn.
Skolen tilbyder
 • Et selvstændigt og udfordrende job i en spændende og dynamisk hverdag
 • Dygtige og engagerede elever og kolleger
 • Gode muligheder for pædagogisk, faglig og personlig udvikling og efter- og videreuddannelse.
Løn og ansættelsesforhold
Gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældendes forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentlig.
Bolig
Der kan ikke anvises bolig til stillingen
Ansættelsestidspunkt: 1. september 2019 til og december 2019.
Du kan hente nærmere oplysninger ved henvendelse til inspektør Jacob Zederkof, jaze@inuili.com
eller forstander Poul Nørris Christensen, pnc@inuili.com telefon +299-661313
Din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og referencer fremsendes til
Inuili, Box 123, 3921 Narsaq
eller pr. mail til: inuili@inuili.com
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 30.8.2019.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia