sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Farmakonom, Landsapoteket i Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 30-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-04-2020
Suliffissamut ID normut: 330241532
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Allat
Atorfiup taaguutaa: Farmakonom
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Land-, skov- og havebrug), Ikke angivet (Energi), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Farmakonom søges til Landsapoteket i Nuuk 

Der er tale om en fast stilling, men et vikariat på minimum et år kan komme på tale. Vi søger en positiv og ansvarsbevidst farmakonom, som går med en drøm om logistik og medicinservice!

Er det lige dig - så læs videre om en stilling med god mulighed for egne ansvarsopgaver og for at gøre en forskel for den enkelte borger og patient.

Landsapoteket kan bedst beskrives som et sygehusapotek med skranke. Vores dagligdag indeholder varierende opgaver og udfordringer, der ligger tæt op ad arbejdsopgaverne på sygehusapoteket. Som farmakonom har du halve dage med skrankearbejde, som består af udlevering og rådgivning om medicin efter recept.

Du får opgaver som:

 • Skranke – tre timer daglig
 • Medicinservice – du bliver ansvarlig for 1-2 afdelinger
 • Logistik – bestillinger og modtagelser til og fra kysten og leverandører i Danmark
 • Lægemiddelleverancer til resten af landet – vacciner og sygehusspecifikke lægemidler, lægemidler til specialistbesøg
 • Rådgivning om lægemidler til fagpersonale og borgere

Vi søger en farmakonom som:

 • Har flair for IT – Landsapoteket bruger Dynamics Apovision og Cosmic
 • Har interesse for - og gerne erfaring med logistik
 • Har fagligheden til at formidle viden om lægemidler
 • Har mod på at tackle de udfordringer, som findes både i skranken og på sygehuset
 • Er skarp på den menneskelige kontakt – også i en hektisk hverdag
 • Har holdånd og vil være en aktiv deltager i arbejdspladsens udvikling

Vi er en lille samarbejdende enhed på Landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor vi dagligt er i tæt kontakt med alle faggrupper på hospitalet og landets sundhedscentre.

Vi tilbyder en varm og social arbejdsplads, med fokus på hinanden i og udenfor arbejdstiden. Vi giver en solid oplæring med fokus på faglig udvikling, da du vil møde nye arbejdsopgaver.

Om dét at arbejde i det grønlandske apotekervæsen:

Arbejdstiden er mandag til fredag fra kl. 8-16 uden weekendarbejde; arbejdssproget er dansk. Lægemidler er gratis, og medicinudvalget er fastlagt af Lægemiddelkomiteens rekommandationer, som i videst muligt omfang skal følges. Håndkøbsmedicin og mærkevarer lagerføres ikke i sundhedsvæsenet. Du har uden tvivl en masse spørgsmål – det samme har vi. Så hvis du er i tvivl, kontakt os og få en snak.

Om Nuuk

Nuuk en moderne by med et rigt byliv for hele familien med gode faciliteter som caféer, butikker, fritidsklubber, sportsforeninger, skilift, svømmehal, skoler, osv. Og lige udenfor Nuuk ligger den store grønlandske natur i form at et stort fjordsystem med høje fjelde. Søger du et anderledes arbejdsliv i spændende omgivelser, så er stillingen noget for dig.  

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-106 

Ansøgningsfrist: 14 april 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til farmakonom Kathrine Lund Nielsen, tlf.: +299 34 45 99, mail: katn@peqqik.gl eller Lands apoteker Inge Mortensen tlf.: +299 34 48 71, mail: imt@peqqik.gl.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen