sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Farmakonom, Landsapoteket, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 14-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-02-2020
Suliffissamut ID normut: 330156967
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Allat
Atorfiup taaguutaa: Farmakonom
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Land-, skov- og havebrug), Ikke angivet (Energi), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Farmakonom søges til Landsapoteket i Nuuk

Vi søger en positiv og ansvarsbevidst farmakonom, som går med en drøm om logistik og medicinservice.

Er det lige dig - så læs videre om en stilling med god mulighed for egne ansvarsopgaver og for at gøre en forskel for den enkelte borger og patient. 

Ansættelse 1. marts 2020 eller efter aftale, som fast stilling eller vikariat på minimum 1 år.

Du får opgaver som:

  • Medicinservice – du bliver ansvarlig for 1 - 2 afdelinger
  • Skranke ekspedition – halve dage med ekspedition og rådgivning om medicin efter recept.
  • Logistik – bestillinger og modtagelser fra og til kysten og leverandører i Danmark
  • Lægemiddelleverancer til resten af landet – vacciner og sygehusspecifikke lægemidler, lægemidler til specialistbesøg
  • Rådgivning af fagpersonale og kunder om medicin

Vi søger en farmakonom som:

  • Har flair for IT – Landsapoteket bruger Dynamics Apovision og Cosmic
  • Har interesse for - og gerne erfaring med - logistik
  • Har fagligheden til at formidle viden om lægemidler
  • Har en positiv og venlig tone – også i en hektisk hverdag
  • Har holdånd og vil være en aktiv deltager i arbejdspladsens udvikling

Landsapoteket kan bedst beskrives som et sygehusapotek med skranke. Vi er en lille samarbejdende enhed på Landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor vi dagligt er i tæt kontakt med alle faggrupper på hospitalet og landets sundhedscentre.

Vi tilbyder en varm og social arbejdsplads med syv kollegaer med fokus på at hjælpe hinanden, da hver arbejdsdag byder på afvekslende og nye udfordringer. Vi giver en solid oplæring med fokus på faglig udvikling, da du vil møde nye arbejdsopgaver. Der er faste arbejdstider mandag til fredag fra kl. 8-16 uden weekendarbejde; arbejdssproget er dansk.

Nuuk en moderne by med et rigt byliv for hele familien med gode faciliteter som caféer, butikker, fritidsklubber, sportsforeninger, skilift, svømmehal, skoler, osv. Og lige udenfor Nuuk ligger den store grønlandske natur i form at et stort fjordsystem med høje fjelde. Søger du et anderledes arbejdsliv i spændende omgivelser, så er stillingen noget for dig.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-23 

Ansøgningsfrist: 3 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Farmakonom Kathrine Lund Nielsen på tlf. (+299) 34 45 99 eller på e-mail: KATN@PEQQIK.GL eller Landsapoteker Inge Mortensen på tlf. (+299) 34 48 71 eller e-mail IMT@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til PERSONALE@PEQQIK.GL
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Kommune Kujalleq
Narsaq
Qeqqata Kommunika
Maniitsoq
Avannaata Kommunia