sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Farmakonom, Tasiilaq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 10-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-07-2019
Suliffissamut ID normut: 330058044
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Allat
Atorfiup taaguutaa: Farmakonom
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Land-, skov- og havebrug), Ikke angivet (Energi), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Trives du i et job med stort ansvar og hvor din ordenssans og faglighed er afgørende for patienten?

Du får en spændende og afvekslende hverdag med stort ansvar for eget arbejdsområde. F.eks. har du ansvaret for:

  • Indkøb af medicin, vacciner og sygeplejeartikler
  • Distribution af medicin til bygder og alderdomshjem
  • Udlevering af medicin til borgere
  • Vejledning til borgere og sundhedspersonale i brug af medicin

Du er eneste farmakonom på stedet, men din indsats er tæt koordineret og sammenhængende med sundhedscenterets øvrige sundhedsfaglige personale. Der er også mulighed for faglig sparring med de øvrige farmakonomer i Grønland via Skype.

Hvem er vi?

Vi er et lille og velfungerende sundhedscenter med engagerede og dygtige kollegaer, hvis fokus er på det gode patientforløb. Apoteksfunktionen er en integreret del af sundhedscenteret, som i øvrigt består af sengeafdeling med 19 sengepladser, ambulatorium med lægekonsultation, jordemoderkonsultation og sundhedspleje.

Da vi er byens primære sundhedstilbud, så kan du forvente et spændende og udfordrende arbejde, hvor du møder den lokaler kultur hver dag. Her er dine alsidige kompetencer og dit imødekommende smil vigtig.

Hvem er du?

  • Uddannet farmakonom
  • Erfaring fra apotek eller sygehusapotek
  • Fleksibel og selvstændig arbejdstilgang i forhold til dine daglige opgaver
  • Motiveret og samarbejdende i vores fælles udvikling og projekter
  • Som person er du et ordensmenneske, stabil og forstående

Tasiilaq

Tasiilaq ligger på Grønlands østkyst lige syd for polarcirklen på højde med Island. Her bor ca. 3.000 mennesker i distriktet, hvoraf 1.900 bor i byen og 1.100 bor i de fem tilknyttede bygder. Du møder den oprindelige østgrønlandske kultur, hvor fangst og fiskeri stadig er en del af kulturen. Området er præget af bjerge og naturen er meget storslået og smuk, hvilket giver rig mulighed for at dyrke skiløb, hundeslædekørsel, vandreture, bjergklatring, fiskeri og sejlads.

Tiltrædelse: 26. august 2019 eller efter aftale

Vi tilbyder både stillingen som fastansættelse eller som vikariat.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201907243

Ansøgningsfrist: d. 31. juli 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske John Christensen på tlf. (+299) 98 12 11 eller på e-mail: JHR@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL.

 

 Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Hotel Hans Egede
Nuuk
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen