sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Formand til entreprenørpladsen i Sisimiut

Job-Suli Vikar og Rekruttering

Ikkunneqarpoq: 14-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-08-2020
Suliffissamut ID normut: 330284281
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Assassorluni sulineq & sanaartorneq
Atorfiup taaguutaa: Driftsleder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (LedelHåndværk & servicese)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Job-Suli Kosmos søger for Qeqqata Kommunia Formand på entreprenørpladsen ved Området for Teknik- og Miljø i Qeqqata Kommunia i Sisimiut er ledig.

Fra kommunens entreprenørplads styres entreprenørmandskabet på ca.14 mand. Om vinteren ledes og fordeles b.la. snerydningsindsatsen, og i samarbejde med skicenterlederen sikre driften af skicenterets opgaver. Skicenterlederen referere til entreprenørpladsformanden. Om sommeren koordineres vedligehold af veje, grøfter, fortov og stier samt koordinering af asfalteringsopgaver. Året rundt sikres at byen holdes rent for affald og effekter uden arealtildeling samt et velfungerende kloaknet.
Jobbet indebære adskillelige opgaver som skal sikre en velfungerende infrastruktur., broer og trapper samt vedligehold af legepladser, fejning og grøfterensning, kloakopgaver og storskrald og andet forefaldende arbejde.

Arbejds- og ansvars hovedopgaver: 

 • Repræsentere vejmyndigheden, Havnemyndighed myndighed for dyrhold og skadedyr, samt miljømyndigheden.
 • Daglig personaleledelse af entreprenørpladsen i Sisimiut.
 • Uddelegering af opgaver til holdledere samt effektivisere arbejdsindsatserne.
 • Systematisk kontrol af udførte og planlagte opgaver.
 • Bestilling af materialer og kontering af fakturaer.
 • Kontrol og aflevering af lønsedler og ferieplanlægning.
 • Ansvar for maskiner og bygninger.
 • Tilsyn af kommunens udliciterede opgaver.
 • Deltage i Projektarbejder i samarbejde med medarbejderne ved Området for Teknik og Miljø
 • Arbejde målrettet med ledelse og personalepolitik samt udvikling af medarbejdere gennem kurser og udviklingssamtaler.
 • Kontakt til eksterne entreprenører.
 • Snevagt i vinterperioden.
 • Sparring med Sisimiuts bygders vejformænd.

Formandens arbejdstid er som udgangspunkt fra 7.00 til 16.00. Der kan forekomme udkald til akutte opgaver.

Der stilles en tjenestebil samt tjenestemobil til rådighed som beskattes efter gældende regler.

Kvalifikationer:

 • Erfaring med personaleledelse.
 • Praktisk uddannet inden for et håndværksfag eller anden tilsvarende uddannelse.
 • Erfaring med vejbyggerier/renoveringer, asfaltudlægning, grøfteanlæggelse og afvanding.
 • Erfaren IT bruger, herunder daglig bruger af MS Office.
 • Har ordenssans og er struktureret samt kan bevare roen i stressede situationer.
 • Kan arbejde selvstændigt og løsningsorienteret.
 • Erfaring med udarbejdelse af priskalkulationer.
 • Økonomisk sans og overblik
 • Tale og skrift på grønlandsk er et krav. Vi ser gerne dansk som andet sprog.

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til den til enhver tid forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse: 1. August 2020 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til sektionsleder ved driftsafdelingen Martin Jungersen på telefon +299 867475 / +299 527645, e-mail: maju@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udta-lelser og referencer sendes senest den 1. juli 2020 til: 

Qeqqata Kommunia
HR – afdelingen
Postbox 1014
3911 Sisimiut
E-mail: jobs@qeqqata.gl
www.qeqqata.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia