sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Fritidsklubbi Igdlo tullersortimik sulisussarsiorpoq // Igdlo søger stedfortræder med pædagog uddannelse

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 06-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-08-2019
Suliffissamut ID normut: 330069097
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Offentlig administration, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Souschef
Ilinniagaq: Socialpædagog
Misilittakkat - Annertunerusumik: Personaleadministration, Pædagogisk ledelse, Personaleplanlægning, Pædagogisk udviklingsarbejde, Afdelingsledelse, 10 - 19 medarbejdere, Kontor/administration, Sagsbehandling (kompliceret)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Kommune Qeqertalik Aasiaat Fritidsklubben Igdlo søger en stedfortræder, som skal fungere som sted-
fortræder. Vedkommende skal arbejde i juniorklubben Nuannersoq, som er afdeling under fritidsklub-
ben. Tiltrædelse pr. 1. september 2019, eller efter nærmere aftale.
.


Fritidsklubben dækker fra 6 år til og med 21-årige. Fritidsklubben er opdelt i aldersgrupper således:
•    1. -3. klasser alle hverdage fra kl.:  07.45 – 16.30
•    14 til 21 årige mandag til fredag fra kl.: 19.00 – 23.00 og i lørdage fra kl. 19.00 til 24.00


Juniorklubben Nuannersoq varetager dagligt børn fra 4. klasser til 8. klasser.
Juniorklubben Nuannersoq har åbningstider fra: 08.00 – 16.30.
Aftensåbningstider for juniorklubben Nuannersoq, fra mandag til fredag fra kl.: 18.30 til 21.30

Vi søger en stedfortræder, som kan varetage flg.

-    Afløse lederen, når lederen er ikke tilstede.
-    Kan samarbejde omkring fritidsklubbens målsætninger for opdragelse.
-    At barnet sættes i centrum for arbejdet iht. Kommunes Qeqertalik politiske målsætninger.
-    Har overblik over såvel sociale og økonomisk som samarbejdsmæssigt anliggender.
-    Har god kontakt til børnene såvel til forældrene samt ansatte.
-    Deler barnets livsmod, gode samarbejdsevner og dygtig til at kunne fungere i fleksibel arbejds-
     plads.


Vi søger en person som har dobbeltsprog (ingen krav) med uddannelse på klubområdet eller med en pæda-
goguddannelse

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst på området. Ansøgere med erfa-
ring og viden om arbejde med børn og unge inden for fritidsklubber vil blive foretrukket.

Ansøgning:
Ansøgning mærket ”Stedfortræder ” sendes til hr@qeqertalik.gl eller nedenstående adresse, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi
af eksamensbeviser og evt. anbefalinger og straffeattest, skal være ved Kommune Qeqertalik senest Aasiaat,  
23. august 2019.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kommune Qeqertalik - Aasiaat, Timi Tarnilu leder  Dorannguaq Eriksen Nielsen tlf. 38 70 97 e-mail: doni@qeqertalik.gl eller Souschef i Fritidsklubben Pipaluk Gedionsen Steenholdt Tlf.  89 47 76 e-mail. pips@qeqertalik.gl

Kommune Qeqertalik - Aasiaat
HR afdeling
Postboks 220
3950 Aasiaat

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia