sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag - Aasiaat Alderdoms og plejehjemmet søger 2 sundhedsassistenter

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 26-05-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-08-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82162127
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Ansættelse: 1. oktober 2021 eller efter aftale

 

Alderdoms-og Plejehjemmet søger sundhedsassistenter, der brænder for at arbejde med ældre-, demens- og handikap-pleje.

”DIKP” er et Integreret kommunalt plejeordning, der er både Alderdoms-og Plejehjem og Hjemmehjælpen, der har til ansvar

for at servicere beboerne i alderdoms- og plejehjemmet samt hjemmehjælpsklienter.

Alderdoms-og Plejehjemmet har plads til 35 beboere, 1 plads til aflastning, den er inddelt I 3 beboergrupper, gr. 1 demensafsnit,

gr. 2 plejekrævende afdeling og gr. 3 med lettere plejekrævende afdeling. Afdelingerne fungerer ikke som særskilte afdelinger

der kører selvstændigt.

 

Ansvarsområder:

- Pleje og omsorg af beboere

- Vedligeholde beboernes funktion

- Varetagelse af sygeplejeopgaver, herunder specifikke opgaver

- praktikvejledning

- Medvirke til udviklingsarbejde i institutionen

- Kontaktled mellem beboernes pårørende/familie

 

Forventninger til dig:

- At du har mod på og har roen og overblikket en til tider travl og kaotisk hverdag

- At du kan lide og har evnen til at arbejde for ældre og for folk med handicap

- At du har evne og vilje til at arbejde selvstændigt

- At du er ansvarsbevidst og samarbejdsvillig

- At du har viljen til både personlig- og fagligudvikling

- At du kan arbejde i skiftende vagter, dag-aften og nattevagter samt weekend og søn-og-helligdage.

- At du kan have tilkaldevagter

 

Løn og ansættelsesforhold:

Stillingen er aflønnet efter gældende overenskomster.

Til og fratrædelsesrejse, bohaveflytning og feriefrirejse iht. gældende regler.

Der kan stilles bolig til rådighed, husleje samt depositum betales iht. gældende regler.

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde,

når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan

aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

  

Ansøgning

 

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. Eller post

 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og

kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter

ved at trykke “Søg denne stilling"

 

Hvis du har problem med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl  

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia