sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag Aasiaat - Sekretariatet INUA søger 1 tolk og oversætter

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 12-11-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-12-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82949722
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Kommune Qeqertalimmi qullersaqarfik INUA ataatsimik nutserisussarsiorpoq/ oqalutsissarsiorpoq 15. november 2021 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.


Suliassaqarfinni ukunani; Inoqarfik, Inuit aamma Timi Tarnilu allaffissornikkut sulianik allagaatit, allagaatillu Kommune Qeqertalimmi sulianik naammassinninnissamut pisariaqartinneqartut nutserneqarnissaat akisussaaffigissavatit.


Atorfik INUAni inissisimavoq aamma qaninnertut pisortarissavat allattoqarfimmi pisortaq.


Suleqatitit qaninnerit tassaassapput nutserisoqarfimmi suleqatissatit, allattoqarfimmi politikikkut allatsit, suliassaqarfinni ataqatigiissaarisut, tusagassiivik, aamma Kommune Qeqertalimmi suliassaqarfiit allat.


Suliassat makku Kommune Qeqertalimmi nutserisutut oqalutsitullu suliassarissavatit:

·Allatanik nutserineq

·Torrutiinnarlugu oqaluttaaneq, pingaarnertut kalaallisut qallunaatullu, ukunani:

o  Kommunalbestyrelsi aamma ataatsimiititaliani ataavartuni

o  Kommune Qeqertallip iluani avataanilu

·Nutserussut TMS atorlugu nutserineq


Naatsorsuutigaarput:

·Nutserinermik oqaluttaanermillu ilinniagaqartutit

·Qarasaasiamik nalinginnaasumik atuisinnaasutit

·Pitsaasumik kiffartuussisinnaasutit

·Namminersorlutit aamma eqaatsumik suleriaaseqartutit

·Suleqatikkuminarlutillu inussiarnersuusutit

·Nutserissut TMS misilittagaqarfigigit aamma atorfininnermi nutserussutip TMS-ip ilinniarnissaa periarfissaavoq


Aamma makku pingaartippagut:

  • Avammut kiinnerluarsinnaasutit, isumassarsiorsinnaasutit
  • Isumagissaartuusutit
  • Torersuusutit
  • Namminersorsinnaassuseqartutit piffissanilu ulapaarfiusuni sulianik malinnaalluarsinnaasutit

·Suliffeqarfimmi immikkoortortaqarfiit tamaasa suleqatigisinnaagitit


Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut:

Atorfininnerup nalaani Naalakkersuisut Kattuffiullu isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut aallaavigalugit akissaateqartitsisoqarlunilu atorfinitsitsisoqassaaq.


Atorfimmut atasumik inissaqartitsisoqanngilaq.


Pinerliisimannginnermut uppernarsaat:

Atorfik inuttassarsiuussarput pinerliisimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaammik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu kommune pinerliisimannginnermut uppernarsaammik aatsaat pippat atorfinitsitsineq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommunip Politiinit pinerliisimannginnermut uppernarsaat aatsaat tiguppagu atorfiniffiusussaq isumaqatigiissutigineqarsinnaammat.


Paasissutissat:

Atorfik pillugu itinerusumik paasiniaaffigineqarsinnaavoq allattoqarfimmi pisortaq Kulunnguaq Reimer Olsen, oqarasuaat 38 70 15, imaluunniit e-mail kuol@qeqertalik.gl 


Qinnuteqaammik tunniussiffissaq kingulleq: 10. november 2021

Piffissap ingerlanerani qinnuteqartunik oqaloqatiginninnerit ingerlanneqarsinnaapput.


KOMMUNE QEQERTALIK PILLUGU

Kommune Qeqertalik 6.500-t missaanniK innuttaqarpoq, taakkua kommunimi illoqarfinnut nunaqarfinnullu siammarlutik najugaqarput. Kommune sisamanik illoqarfeqarpoq arfineq-pingasunillu nunaqarfeqarluni. Illoqarfiit: Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq. Nunaqarfiit: Niaqornaarsuk, Attu, Ikerasaarsuk, Akunnaaq, Iginniarfik, Ikamiut, Kitsissuarsuit, Kangerluk.

Aasiaat pillugit: 

Kommune Qeqertaliup qullersaqarfia Aasianniippoq. Aamma Avannaata Ilinniarnertuunngorniarfia (GUX) Aasianniippoq. Ukiup ingerlanerani ukiumut pisartunik aaqqissuussisoqartarpoq, ukunannga: Midnight Sun Marathon, Nipiaa Rock Festival

MALINNAAVIGITIGUT

Kommunip nittartagaatigut: www.qeqertalik.gl

Facebookimi quppernerput aqqutigalugu: https://www.facebook.com/Kommune-Qeqertalik-243043503252446

LinkedIn-imi quppernerput aqqutigalugu https://www.linkedin.com/company/kommune-qeqertalik/ 

Aasiaat https://www.linkedin.com/showcase/aasiaat/ 


Qinnuteqarneq:


Qinnuteqaatinik mail-ikkut allakkatigullu tigusineq ajorpugut.


Qinnuteqaatit nassiuguk, CV ilinniarsimanermut –

pikkorissarsimanermut uppernarsaatit, kiisalu oqaaseqaatit assigisaallu,

”Atorfik una qinnuteqarfigiuk” toorlugu ikkunneqassapput.


Qinnuteqaatit nassiunnerini ajornartorsiuteqaruit hr@qeqertalik.gl attavigiuk.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia