sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag Aasiaat-Skolen Gammeqarfik søger lærere

Kommune Qeqertalik

Ikkunneqarpoq: 24-01-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-02-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83276033
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Gammeqarfik er en by skole med ca. 420 elever og 54 lærere og arbejder i afdelingsdelt.

Skolen Gammeqarfik søger en lærer.

Ansættelse pr. 1. marts 2022 eller efter aftale

Stillingen som bliver besat af lærer skal kunne undervise i: Yngstetrinnet i flere fag.

Yderligere oplysninger omkring stillinger kan fås ved henvendelse til Ledende skoleinspektør Ajaaja Rosing 89 47 55 eller på email gammeqarfik@qeqertalik.gl.

Ansøgningen skal ske digitalt via Kommune Qeqertalik´s hjemmeside.

Løn og ansættelsesforhold:

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til på de tiltrædelsestidspunkt gældende aftaler mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianeersut Kattuffiat, ImaK.

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Ansøgning

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. Eller post

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter

ved at trykke “Skolen Gammeqarfik søger lærere"


Hvis du har problem med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia