sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag - Departementet for Udenrigsanliggender søger en jurist med interesse i menneskerettigheder og arktisk samarbejde

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 16-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-02-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78930752
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Politi, illersornnissaq & eqqartuussiveqarneq

Grønlands Selvstyre
Genopslag – Departementet for Udenrigsanliggender søger en jurist med interesse i menneskerettigheder og arktisk samarbejde

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Dine primære opgaver vil være overordnet juridisk rådgivning særligt inden for departementets sagsområder, varetagelse af aktindsigtssager, varetagelse af Kongerigets deltagelse i Arktisk Råds Arbejdsgruppe for Bæredygtig Udvikling (SDWG). Du vil være ansvarlig for arbejdet med menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder, hvor du bl.a. skal udarbejde bidrag til afrapporteringer til FN’s menneskerettighedskonventioner, samt forberede og koordinere deltagelse ved eksaminationer ved FN.

I forbindelse med SDWG vil du være Head of Delegation for Kongeriget, som bl.a. indebærer løbende koordinering og udarbejdelse af positionspapirer, samt at forestå evt. forhandlinger fra Kongerigets side ved SDWG møderne.

Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia