sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

GENOPSLAG En underviser til socialpædagogiske uddannelser søges til PI/SPS' afdeling i Nuuk

Namminersorlutik Oqartussat

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 11-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85540261
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Da vi har haft stor ansøgninger på alle vores uddannelser, starter vi et bachelorhold i
Socialpædagogik op i Nuuk til august 2024.
Så hvis du har mod på nye spændende udfordringer og er klar til at udforske nye
horisonter, har vi en stilling til dig som underviser i vores afdeling i Nuuk.
Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) omkring 60 ansatte og har ca. 300
studerende på 8 forskellige uddannelser: dagtilbudsmedhjælperuddannelse,
socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet
bacheloruddannelse til socialpædagog, Pædagogassistentuddannelse,
rådgivningsassistentuddannelse, rådgiver i socialt arbejde uddannelsen og special- og
Socialpædagogisk Diplomuddannelse.

PI/SPS dækker hele Grønland med følgende væsentlige funktionsområder:

  • at uddanne kvalificerede socialpædagogiske personale
  • at forestå kurser, efter- og videreuddannelse inden for social rådgivning og det special- og socialpædagogiske fagområde
  • at inspirere til udvikling i den socialpædagogiske sektor – fagligt og uddannelsesmæssigt.

Vi søger en underviser, der kan varetage undervisning på vores socialpædagogiske
uddannelser, primært på den Professionsrettet Bacheloruddannelse i
Socialpædagogik. Hvis du har kompetencer i både det kreative hovedområde og hvis
er du er stærk i pædagogisk psykologi, almen pædagogik eller dækker du bredt ind
over fagene, så er du den, vi søger.

Da det er et nyt hold, vi starter op, skal du forvente, at der i starten vil være brug for et
tæt samarbejde med afdelingen i Ilulissat for at få holdet godt i gang.

Vi søger en fleksibel, samarbejdsorienteret og ikke mindst udviklingsorienteret
underviser, som udover at brænde for det socialpædagogiske fagområde, også er en
god og samarbejdsvillig kollega, som møder sine omgivelser og arbejdsopgaverne
med en positiv tilgang, hvor udfordringer løses i fællesskab.

Du bliver en del af et undervisningsteam ved PI/SPS med mulighed for at præge og
videreudvikle undervisningsforløb i tråd med Seminariets vision om at bidrage til og
gøre en forskel i det socialpædagogiske praksisfelt i hele Grønland.

Du skal have en relevant Master- eller Kandidatuddannelse.
Vi ser gerne, at du har erhvervserfaring fra det pædagogfaglige arbejdsfelt og/eller
undervisningserfaring for voksne.
  • Du har erfaring fra og kendskab til Grønland.
  • Du kan navigere mellem forskellige sprog i din dagligdag.
  • Du kan både arbejde selvstændigt og i samarbejde med kolleger, dels for egen undervisning og til dels for sammenhæng og progression på hele uddannelsen.
  • Den anerkendende tilgang, tillid og ansvarlighed kendetegner dig som kollega.
  • Du er dobbeltsproget grønlandsk og dansk.
Stillingen ønskes besat senest 1. august 2024. Der er ansøgningsfrist d. 21. juni 2024 kl.
12.00. Der forventes at afholde ansættelsessamtaler onsdag d. 26. juni 2024.
Yderligere oplysninger kan fås på tlf.+299 38 35 50 til teamleder Laila Berit Thorsen
eller souschef Marianne Nissen, eller pr. mail til allaffik@pi.sps.gl
Læs mere om seminariet og de forskellige uddannelser på www.pi.sps.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia