sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Genopslag Leder INUIT Qasigiannguit

Kommune Qeqertalik

Qasigiannguit
Ikkunneqarpoq: 03-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-08-2020
Suliffissamut ID normut: 330319131
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq
Atorfiup taaguutaa: Afdelingsleder
Ilinniagaq: Administration (bach.)
Misilittakkat - Annertunerusumik: Administration,
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Genopslag, Qasigiannguit søger leder til INUIT

Kommune Qeqertalik er nyskabende kommune med udgangspunkt i befolkningens regionale, kulturelle og servicemæssige behov. 

 

Har du lyst til at forbedre serviceringen af borgerne og har du erfaring med ledelse og kan du lide, interesse i og erfaring, med at have mange opgaver i gang? Så søg til den stilling. 

Funktionsområdet Inuit i Qasigiannguit søger leder med ansættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale.

Følgende sagsområder social område, børnehaven, skolen, handicap område, alderdomshjem og familiehuset hører ind under funktionsområdet INUIT.

Bychefen vil være din nærmeste foresatte.

Arbejds- og ansvarsområde vil bl. a. være:
- Koordinering og ledelse af funktionsområdet INUIT
- Smidiggøre borgerbetjening i funktionsområdet INUIT i samarbejde med sagsområde i der social  område,

  børnehave, skolen, handicap område, alderdomshjem og familiehuset
- Personaleledelse af medarbejdere i Social afdelingen, Skolen, Børneinstitutioner, Handicap området,

  Alderdomshjem og Familiehuset.
- Udformning og etablering af nyt serviceringsteam
- Samarbejde med andre funktionsområder  

Dine kvalifikationer:
- Relevant højere uddannelse indenfor ansvarsområde
- Lederuddannelse eller erfaring inden for ledelse  
- Være i stand til at have flere opgaver i gang
- Samarbejdsvillig og stabil
- Motivere og vejlede medarbejdere
- Bevare overblikket i pressede situationer
- God kontakt til borgerne og medarbejdere

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold sker I henhold til det gældende aftale mellem Naalakkersuisut, kommunen og den forhandlingspligtige organisation.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest & børneattest.

Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansatte skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Kontaktpersoner:

For yderligere oplysninger kontakt bychef Søren H. Lange telefon 387141-mut eller e-mail sla@qeqertalik.gl

Ansøgning vedlagt uddannelsespapirer og tidligere ansættelsesforhold samt udtalelser sendes til:

HR@qeqertalik.gl

Ansøgning kan også sendes som brevpost til:                         Kommune Qeqertalik Qasigiannguit

                Postboks 113

               3951 Qasigiannguit

Ansøgning sendes senest 28. august 2020.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia