sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Genopslag Lønmedarbejder

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 03-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-08-2020
Suliffissamut ID normut: 330319130
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa: Lønningsassistent
Ilinniagaq:
Misilittakkat - Annertunerusumik: Kontor/administration
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Genopslag: lønmedarbejder

Lønkontoret i hele Kommune Qeqertalik søger lønmedarbejder, der også kan udføre regnskabsopgaver til ansættelse pr. 01.09.2020 eller snarest i følge aftale.

 

Lønkontoret i Kommune Qeqertalik er normeret til seks medarbejdere, og medarbejderne arbejder i følgende spredte bosteder: en lønmedarbejder i Qasigiannguit, en lønmedarbejder i Qeqertarsuaq, en lønmedarbejder i Kangaatsiaq, samlet antal lønmedarbejdere, i Aasiaat er på tre.

 

Lønkontoret er placeret under hovedkontoret INUA. Stillingen ønskes besattes i Aasiaat.

 

INUA (funktion) er:

Sekretariat/ udvikling – fællesudgifter og administration. skat tilskud og udligning. Renter (finansiel strategi). balanceoptimering (aktiver og gæld). økonomi (styring og organisering). HR-afdeling (styring og organisering). IT (implementering og drift). Ejendomme. Indkøb.

 

At du har gode værdier på dit arbejdsplads, udføre dine opgaver positivt og har gode arbejdsevner til at komme med forslag til forbedringer samt har organisatorisk tilgang til arbejdet.

 

Primære opgaver:

 • Indtastning af løn til Akissarsiat

 • Undersøge lønsedler

 • løbende kontakt til forskellige afdelinger.

 • Servicere kunder fra forskellige afdelinger i lønspørgsmål

 • Webtas, personalets stempelsystem

 • Afstemning

 • Betjening af indgået e-mails

 • Øvrige opgaver

 

Vi forventer at ansøgeren har følgende baggrund:

 • Har relevant uddannelsesbaggrund - som f.eks. har HK uddannelse.

 • har erfaringer og interesse i lønforhold.

 • har kendskab til lønforhold inden for det offentlige område

 • har kendskab til overenskomster

 • har arbejdserfaringer med EDB systemer

 • kan arbejde systematisk og ansvarligt

 • kan arbejde selvstændigt og ansvarligt

 • har gode samarbejdsevner, glad og har gode kommunikationsevner

 • har evner og motivation til at udføre nye opgaver

 Straffeattest: 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattest fra Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med tre måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum, husleje, forbrug m.v. efter de enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyre og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig. 

Arbejdsgiver yder tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med ”Lønmedarbejder” med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapir m.v. skal være i HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb, den 24. August 2020.

 

Sådan søger du:

Ser du en stilling, som du ønsker at søge, sender du sin ansøgning til denne mail hr@qeqertalik.gl.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Økopnomichef Alida C. Rafaelsen til 70 19 00 eller ved at skrive til alra@qeqertalik.gl.

 

Glæder til at høre fra dig.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Kommune Kujalleq
Nanortalik
Avannaata Kommunia
Namminersorlutik Oqartussat
Ilulissat
Namminersorlutik Oqartussat
Qaqortoq