sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

GENOPSLAG - Lønmedarbejder til Kommune Qeqertalik, INUA Aasiaat

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 16-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-10-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81100106
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Lønkontoret i hele Kommune Qeqertalik søger lønmedarbejder, der også kan udføre regnskabsopgaver til ansættelse pr. 15.okotober 2020 eller snarest i følge aftale.

 

Lønkontoret i Kommune Qeqertalik er normeret til seks medarbejdere, og medarbejderne arbejder i følgende spredte bosteder: en lønmedarbejder i Qasigiannguit, en lønmedarbejder i Qeqertarsuaq, en lønmedarbejder i Kangaatsiaq, samlet antal lønmedarbejdere, i Aasiaat er på tre.

 

Lønkontoret er placeret under hovedkontoret INUA. Stillingen er i Aasiaat.

 

INUA (funktion) er:

Sekretariat/ udvikling – fællesudgifter og administration. skat tilskud og udligning. Renter (finansiel strategi). balanceoptimering (aktiver og gæld). økonomi (styring og organisering). HR-afdeling (styring og organisering). IT (implementering og drift). Ejendomme. Indkøb.

 

At du har gode værdier på dit arbejdsplads, udføre dine opgaver positivt og har gode arbejdsevner til at komme med forslag til forbedringer samt har organisatorisk tilgang til arbejdet.

 

Primære opgaver:

 • Indtastning af løn til Akissarsiat
 • Undersøge lønsedler
 • løbende kontakt til forskellige afdelinger.
 • Servicere kunder fra forskellige afdelinger i lønspørgsmål
 • Webtas, personalets stempelsystem
 • Afstemning
 • Betjening af indgået e-mails
 • Øvrige opgaver

 

Vi forventer at ansøgeren har følgende baggrund:

 • Har relevant uddannelsesbaggrund - som f.eks. har HK uddannelse.
 • har erfaringer og interesse i lønforhold.
 • har kendskab til lønforhold inden for det offentlige område
 • har kendskab til overenskomster
 • har arbejdserfaringer med EDB systemer
 • kan arbejde systematisk og ansvarligt
 • kan arbejde selvstændigt og ansvarligt
 • har gode samarbejdsevner, glad og har gode kommunikationsevner
 • har evner og motivation til at udføre nye opgaver

 

 Straffeattest: 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattest fra Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med tre måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum, husleje, forbrug m.v. efter de enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyre og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig. 

Arbejdsgiver yder tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med ”Lønmedarbejder” med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapir m.v. skal være i Kommune Qeqertalik i hænde inden fristens udløb den 06. oktober 2020.

 

Sådan søger du:

Ved at trykke på linket nedenfor.

 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte regnskabschef Alida C. Rafaelsen på tlf. +299 70 19 00 eller ved at skrive til alra@qeqertalik.gl.

 

Glæder til at høre fra dig.

--- 

Om Kommune Qeqertalik:

Kommune Qeqertalik er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Kommunen består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde er synligt alle steder. Vores personale skal udvise god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde i vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på: http://qeqertalik.gl/

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia