sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Genopslag uddannelsesleder

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 13-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-07-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85543666
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Genopslag, Greenland business school søger uddannelsesleder til de videregående uddannelser
Brænder du for uddannelse? Har du viden om videregående uddannelser og gerne erfaring fra det merkantile område? Og kan du understøtte et godt arbejdsmiljø gennem tillidsfuld og nærværende ledelse, og sikre at dimittender fra Greenland Business School, har de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger? Så er det dig vi søger.
Greenland Business School er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, der udbyder en række erhvervsrettede og praktikbaserede uddannelser i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige instanser. Greenland Business School, er inde i en udviklingsfase med fokus på nye tilbud, som skal styrke vores ambition om at tiltrække og fastholde studerende samt at matche erhvervslivets behov for kompetent arbejdskraft. De videregående uddannelser omfatter blandt andet bachelor- og akademiuddannelser samt uddannelser inden for det finansielle område.
Dine opgaver…
Som uddannelsesleder får du det samlede ansvar for at planlægge, drifte og kvalitetssikre de videregående uddannelser, og derfor er det vigtigt, at du er grundig og har fokus på præcision i dit arbejde. Arbejdet kræver at du er tålmodig og forstår at skabe tillid i de rammer du arbejder indenfor. Som uddannelsesinspektør vil du få ansvaret for at elever og studerende har en dagligdag, hvor de møder høj kvalitet i undervisningen, hvor der er sammenhæng i undervisningen på tværs af faggrænser.

Som uddannelsesleder vil du indgå i et team, hvor arbejdsområdet spænder vidt fra grunduddannelser til videregående uddannelser og efteruddannelser. Du er nærmeste leder for de undervisere, som primært er tilknyttet dit uddannelsesområde. Du vil indgå i faglig sparring og vejledning med undervisningsteamet på dit områder.
Arbejdsopgaverne består overordnet af følgende:

  • Daglige ansvar for at undervisningen gennemføres efter gældende lovgivning
  • Planlægning af undervisningsforløb, herunder fagfordeling, eksamenstilrettelæggelse og skemalægning.
  • Ansvarlig for udvikling af studieordninger, uddannelsesplaner og læreplaner
  • Evaluering af uddannelser og undervisning, herunder elevtrivselsundersøgelse
  • Bidrage til udviklingen af kommende uddannelser.

Vi ønsker at du…
  • har en relevant erhvervs- eller videregående uddannelse gerne med gennemført relevant pædagogikum.
  • har erfaring med uddannelsesledelse, uddannelsesplanlægning og -tilrettelæggelse, herunder særligt skemaplanlægning og timefagfordeling.
  • Har erfaring med udvikling af pædagogik og læring, der skaber resultater i et praksisnært uddannelsesmiljø
  • prioriterer og faciliterer den tætte relation og dialog med medarbejdere, studerende og elever.
  • endvidere vil gode kommunikations- og formuleringsevner på både grønlandsk og dansk blive vægtet højt

Vi tilbyder…
Et spændende job på en uddannelsesinstitution i vækst, der ser vores elever, studerende og medarbejdere som værende vores vigtigste ressource til at skabe innovative løsninger. Et job med faglig ledelse og med mulighed for at være med til at udvikle og effektivisere de uddannelsesmæssige processer og planlægning, der tegner skolens hverdag. Du vil få spændende udfordringer og muligheden for at blive del af et hold dygtige, engagerede, inspirerende og innovative kollegaer, hvor godt humør er en væsentlig ingrediens i hverdagen.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen, og stillingen ønskes besat 1. september 2024 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som uddannelsesleder på vores hold, og vil du vide mere, så kontakt Uddannelseschef Troels Friis tlf. 342557 eller e-mail trfr@gbs.gl, eller forstander Christel Lund Bøjler clb@gbs.gl tlf. 342580

Læs gerne mere om Greenland Business School på www.gbs.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfrist er sat til den 10. juli 2024 og samtalerne holdes efter ansøgningsfristen.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia