sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Gynækologisk/Obstetrisk overlæge, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (23-180)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 28-03-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-04-2023
Suliffissamut ID normut: 331549537
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Overlæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Du kan forvente en spændende arbejdsdag på en afdeling i stor udvikling. Her er du tæt på beslutningsprocesserne og har medindflydelse i de daglige opgaver. Din faglige ekspertise kommer særligt i brug, når du deltager i konsulentrejser til Grønlands øvrige byer, hvor du undersøger og behandler patienter lokalt på distriktssygehusene. Sammen med de øvrige overlæger går du desuden i bagvagt indenfor eget speciale.

Kirurgisk område, hvor under gynækologi/obstetrik hører, har uddannelsesstillinger i samarbejde med Region Syddanmark indenfor almen medicin og afdelingernes specialer. I gynækologi/obstetrik er derfor både hoveduddannelses- og introstilling, og medicinstuderende fra Aarhus Universitet.

Vi tilbyder:

En overlægestilling i en spændende og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor:

  • tværfaglighed har særligt fokus
  • gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
  • medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
  • der er tale om en fuldtidsstilling. 

Vi søger dig, der:

  • er speciallæge med bred Gynækologisk/obstetrisk uddannelse. Dette er dog ikke en betingelse
  • har subspecialisering inden for de obstetriske eller gynækologiske subspecialer er en fordel
  • er handlekraftig, kommunikerende og har motiverende arbejdstilgang

Om os:

Obstetrisk afdeling har ca. 600 fødsler årligt, dels fødende fra Nuuk, samt alle risikofødsler fra kystbyerne. Afdelingen er det eneste fødested i Grønland med obstetrisk speciallægedækning. Obstetrisk ambulatorium har ca. 400 årlige konsultationer, incl. foetalmedicinske konsultationer med amniocenteser.

Gynækologisk afdeling foretager årligt ca. 500 operationer. Derudover 2-300 operationer på kystsygehusene. Operationsafdelingen i Nuuk er nyopført med topmoderne udstyr. Der udføres primært almene og uro-gynækologiske operationer. Det forventes ikke at ansøger behersker alle operationer. Endvidere varetager afdelingen den primære udredning/behandling inden for gynækologisk onkologi og infertilitetsbehandling.

Gynækologisk ambulatorium består af ca. 500 speciallægekonsultationer og ca. 500 superviserede reservelægekonsultationer.

Til kirurgisk område er tilknyttet syv reservelæger og to klinisk basisuddannelseslæger i en døgndækket vagtordning.

Kirurgisk område er en almenkirurgisk afdeling, der består af en parenkymkirurgisk, en otologisk, en ortopædkirurgisk og en gynækologisk/obstetrisk afdeling med i alt 11 speciallæger (tre kirurger, to otologer, tre ortopædkirurger og tre gynækologer). 

Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde fagligt dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkes.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-180

Startdato: 1. september 2023

Ansøgningsfrist: 26. april 2023

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Overlæge Aviaja Siegstad på tlf. (+299) 557754 eller på e-mail: AVI@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia