sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Handicapsagsbehandler søges i Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 27-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588428
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa: Sagsbehandler
Misilittakkat - Annertunerusumik: Sagsbehandling
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Handicapsagsbehandler søges i Paamiut

 

Handicapsagsbehandlingen er netop omorganiseret til at være under afdelingen Handicap og Socialpsykiatri, og vi står derfor over for en spændende udviklingsproces, hvor vi sammen skal skabe retningen for handicapsagsbehandlingen i denne afdeling.

 

Vi søger derfor en handicapsagsbehandler, der ønsker at gøre en forskel for voksne borgere med funktionsnedsættelser. Og som ønsker at være en del af en afdeling, hvor faglighed, forskellighed og fællesskab er kendetegnene for vores arbejde.

 

I stillingen vil du skulle varetage handicapsagsbehandlingen for borgere over 18 år i Paamiut, med sagsbehandling inden for Handicaplovgivningen.

Dine arbejdsopgaver bliver derfor sagsbehandling inden for handicaplovgivningen, hvilket bl.a. indebærer udredning af borgeren, vurderinger af behov, sagsfremstillinger m.m. Dine arbejdsopgaver er i Paamiut, men der kan forekomme rejseaktivitet i forbindelse med enkelte arbejdsopgaver.

I Paamiut har vi et tæt samarbejde på tværs af afdelinger, og du vil derfor blive understøttet godt i det daglige arbejde. Din afdelingsleder arbejder med udgangspunkt i Nuuk, og du bliver en del af et fagligt fællesskab, hvor vi på ugentlig basis har faglig sparring med hinanden.

 

 

Vi ser gerne:

·At du har erfaring/kendskab til sagsbehandling og handicaplovgivningen

·At du har erfaring med målgruppen af borgere og pårørende

·At du har gode kommunikationsevner, og du tror på, at man løser opgaverne bedre, når man gør det i fællesskab

·At du har kendskab til det Grønlandske samfund og kultur, og er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

 

 

Som person:

·Ser du grundlæggende forskellighed og fællesskab som en styrke

·Du er optaget af at gøre en positiv forskel

·Du er glad for struktur og systematik

·Du er videbegærlig, nysgerrig og anerkendende over for andres perspektiver

 

Om afdelingen:

Vi tror på, at faglighed, forskellighed og fællesskab er nøglen til at lykkes med at løfte praksis på den lange bane. Derfor er vi ved at starte initiativer op, der skal bringe os tættere sammen om opgaverne. Vi er af den overbevisning, at hvis man vil have dygtige medarbejdere, skal fagligheden på dagsordenen!

 

Hvis du er blevet mere nysgerrig:

Kan du læse om rammerne for vores arbejde i kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside, ligesom du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Hvis du er den rette person, med de rette værdier, men endnu mangler noget erfaring, er vi også interesserede i at høre fra dig. Der er mulighed for, at vi kan tilpasse stillingen, så du kan starte med en del af opgaverne, og udvikle dig i den.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef Mathias Knude Bruusgaard, tlf. +299 562761 eller e-mail: mtbr@sermersooq.gl

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 210-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia