sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Har du kendskab til Landskassens og kommunernes regnskaber?

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 01-03-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-03-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85359363
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Er du god til at arbejde struktureret? Kan du holde overblikket i projekter, som engagerer mange forskellige parter? Har du et godt kendskab til Landskassens og kommunernes regnskaber? Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) i Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) søger erfaren medarbejder til at varetage en spændende opgave med betydning for både Selvstyret og Kommunerne i Grønland.

Om jobbet
Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 6 måneder. Du vil primært komme til at udarbejde konteringsvejledninger til den fælles offentlige kontoplan. Dette er relativt komplekst arbejde, da den fælles offentlige kontoplan er stor og flerdimensionel.

Da den fællesoffentlige kontoplan omfatter såvel Selvstyrets som kommunernes regnskaber, vil udviklingen ske i tæt dialog med de berørte enheder. For at lykkes med at skabe fremdrift i projektet er det derfor vigtigt, at du trives med at være i tæt dialog med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Til stillingen kan der tilknyttes alsidige opgaver primært for DCR og Departementet for Finanser og Skatter. Opgaverne vil kunne variere alt efter dine kvalifikationer og interesser og fastsættes sammen med regnskabschefen, der vil være din nærmeste leder

Dine faglige kompetencer
Vi forestiller os, at du kan nikke genkendende til flere af følgende punkter:

 • En lang eller mellemlang uddannelse inden for økonomi, offentlig administration eller regnskab, gerne Cand.merc., cand.merc.aud. eller tilsvarende
 • Gode analytiske evner og talforståelse
 • Evner præcis kommunikation af fagstof til ikke-fagpersoner
 • Interesse og flair for IT-systemer
 • Databearbejdelse og talbehandling
 • Dokumenterbar viden om Landskassens og kommunernes regnskaber
Dine personlige kompetencer
 • Ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt
 • Struktureret og god til at holde overblikket
 • Dygtig til at styre og skabe fremdrift på de projekter
 • Lyst til at samarbejde med personer med forskellige baggrunde og faglige forudsætninger
 • Imødekommende og i stand til at opbygge relationer internt og eksternt
 • Meget gerne kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt viden om grønlandske samfundsforhold
Vi kan tilbyde
 • Spændende og udfordrende arbejde
 • Gode kollegaer med stort engagement og faglighed
 • Mulighed for faglig sparring
 • En professionel atmosfære med høj ansvarlighed
 • Frihed under ansvar

Tiltrædelsesdato: 1. maj 2024 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte regnskabschef Egon Skindhøj på tlf. + 299 54 64 26 eller pr. mail til egsk@nanoq.gl.

Om DcR
DcR er en afdeling under Økonomi- og Personalestyrelsen og er øverste ansvarlige for Selvstyrets årsregnskab. DcR har ca. 40 medarbejdere og består af fem kontorer; Debitorbogholderiet, Kreditorbogholderiet, Finans- og Specialbogholderi, Kontoret for Regnskabsudvikling samt Controlling og budgetopfølgning.

Om ASA
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA har p.t. ca. 120 medarbejdere og er blandt andet ansvarlig for regnskabsaflæggelse, indkøbspolitik, overenskomstforhold, lønudbetalinger, tolkefunktion samt bygningsdrift.

Læs mere om ASA på www.asa.gl.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia