sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Hjemmesygeplejerske, Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 12-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-09-2020
Suliffissamut ID normut: 330328249
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Vil du være vores nye kollega? En stilling som hjemmesygeplejerske ved Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk er ledig til besættelse 1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale.

Har du lyst til at arbejde med mange forskellige patientgrupper? Og medvirke til en fortsat udvikling, så er dette en enestående mulighed.

Dronning Ingrids Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Sermersooq. De øvrige sundhedscentre i regionen ligger i byerne Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Paamiut.

Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk varetager den primære sundhedstjeneste for byen, herunder også distriktets to bygder Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat, med et samlet indbyggertal på ca. 17.000.

Dronning Ingrids Sundhedscenter er et moderne sundhedscenter, som rummer læge- og sygeplejekonsultationer, skadestue, livsstilsambulatorium, audiologifunktion samt sundheds- og hjemmesygepleje.

Vi tilbyder:

  • Grundig introduktion
  • Mange forskellige og spændende udfordringer
  • Et arbejdsområde i udvikling

Vi søger dig, der:

  • har en bred erfaring med sygepleje
  • er engageret og har visioner om udvikling inden for området og forstår at omsætte det til praksis
  • har evne til at lytte og gå i dialog
  • er dobbeltsproget grønlandsk / dansk (ønskeligt)

Om os:

  • 3 engagerede kolleger, der har lyst til at prøve noget nyt
  • Har et godt tværsektorielt samarbejde med hjemmehjælpere
  • Vi er en del af en dynamisk enhed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-276 

Startdato: 1. oktober 2020 eller snarest derefter

Ansøgningsfrist: 1. september 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Inuuti Fleischer på tlf. (+299) 34 44 20 eller på e-mail: INF@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(24).pdf 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Avannaata Kommunia
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq