sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Hjemmesygeplejerske, vikariat, distriktspsykiatrien i Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 27-11-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-12-2020
Suliffissamut ID normut: 330433487
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du interesseret i et selvstændigt, udfordrende og spændende job i psykiatrien? – SÅ SE HER! 

Psykiatrisk område ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger pr 15. januar til 29. april 2021 eller efter nærmere aftale. En stilling som Psykiatrisk Hjemmesygeplejerske til et vikariat i Distriktspsykiatrien Ikaarsaarfik er på fuld tid (40 timer). 

Målet for distriktspsykiatrien er, at være den borgernære, opsøgende og forebyggende psykiatri, hvor patienten er i centrum for en sammenhængende og evidensbaseret behandling. 

Det afgørende er, at du har interesse og sympati for det psykiatriske felt og at du selv har en god robust jordforbindelse. Du vil i samarbejde med læge være ansvarlig for det distriktspsykiatriske behandlingstilbud for ca. 35-40 patienter.  Behandlingstilbuddet består i støtte til medicinske behandling, støttende og terapeutiske samtaler, psykoedukation mm.  En del af arbejdsopgaven som kontaktperson er driften af et Zypadheraklinik, der er et behandlingstilbud til patienter. Zypadheraklinikken er placeret i tilknytning til psykiatrisk terapi og har åbent x 2 ugentligt fra 08-13. Det giver en særlig mulighed for at arbejde med compliance, relation og psykoedukation.    

Behandlingsforståelsen tager udgangspunkt i en biologisk-psykologisk og social forståelsesmodel. En effektiv undersøgelses-, behandlings- og forebyggende indsats medtænker derfor såvel det biologiske, psykologiske som det sociale område. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er i høj grad omdrejningspunkt for vores daglige arbejde. 

Vi tilbyder: 

 • God introduktion, gode kolleger og et behageligt arbejdsklima, hvor trivsel er i fokus
 • En aktiv og engageret arbejdsplads, som er i rivende udvikling
 • Et job med høj grad af selvstændighed og ansvar
 • Mange opgaver, som udfordrer din faglige nysgerrighed og som du har indflydelse på
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. supervision og undervisning
 • Faglig udvikling  
 • Mulighed for medlemskab af en attraktiv personaleforening 

Vi søger dig, der: 

 • Er uddannet sygeplejerske
 • Har psykiatrisk erfaring eller interesse for psykiatri evt. specialuddannelse
 • Kan arbejde selvstændigt og reflekterende
 • Har engagement og gode samarbejdsevner
 • Er åben og tillidsvækkende
 • Har en professionel tilgang til opgaveløsning
 • Er ansvarlig i forhold til opgaver, pligter og beføjelser
 • Respekterer andres værdighed
 • Kørekort

Om os:

 • Distriktspsykiatrien, som er en del af Psykiatrisk Område, har til huse i lokaler på Niisi 5-7, men med tætte relationer og i gå afstand til hospitalet
 • Distrikts Psykiatrien behandler for nuværende fortrinsvis patienter med skizofreni
 • Psykiatrisk Område omfatter endvidere sengeafdeling med skærmet enhed, ambulatorium, psykiatrisk terapi samt socialrådgiverfunktion

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=20-383 

Startdato: 15. januar eller efter nærmere aftale. 

Ansøgningsfrist: 16. december 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved leder af Distriktspsykiatri/Ikaarsaarfik Tuperna Davidsen på tlf. (+299) 34 41 38 eller på e-mail: TUDA@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her: 

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia