sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Igaffimmi ikiorti Puilasunnguit Paamiuni / Ernæringsassistent til Puilasunnguit

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 18-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-09-2023
Suliffissamut ID normut: 331578320
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Ernæringsassistent
Ilinniagaq: Social- og sundhedsassistent
Misilittakkat - Annertunerusumik: Samarbejde, Kost/ernæring, Ældreområdet
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Uddannet Ernæringsassistent til Køkken / Utoqqaat Illuat Puilasunnguit / Velfærd og arbejdsmarked

 

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret uddannet ernæringsassistent til Køkken / Utoqqaat Illuat / Velfærd og arbejdsmarked med tiltrædelse eller snarest derefter. Med 3 måneders prøvetid.

 

Utoqqaat Illuat har i alt 46 beboere, der alle er på fuld kostforplejning. Endvidere leveres mad til pensionister i byen som det er henvist til visitationen. Således at køkkenet producerer ca. 125 portioner af dagens hovedmåltid.

 

Utoqqaat Illuat har i alt ca. 70 medarbejdere, hvoraf 9 i køkkenet. Arbejdet foregår i et moderne storkøkken, der er forskellige hjælpemidler i køkken, der har muligheder for nye ideer til madlavning.

 

Vi prioriterer højt, i vores arbejdsgang oplevelse af madlavning skal været ernæringsmæssigt og kulinarisk.

 

Stillingen der er en fuldtidsstilling og Arbejdstiden er sædvanligvis fra 7-15 og arbejde hver anden weekend samt på en del af årets helligdage.

 

Har du interesse og lyst til at være med til at præge udviklingen indenfor ældre- og handicapområdet? Har du fagligt engagement og samarbejdsevne?


Du kan finde flere oplysninger om os på: Køkken leder Sigurd Klemmensen Utoqqaat Illuat telefon: 367666 

 

 

Stillingens indhold:

Vi søger en uddannet ernæringsassistent gerne erfaren med Diætist til at indgå i det og varetage en række opgaver herunder:

· Diætist kost/Specielt kost

· Alm kost

· Mad udbringning til borger

· Bagning og smøre brød

· Samarbejdet til forbedre store helligdagene.

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Køkken leder øvrige medarbejdere samt vores relevante samarbejdspartnere.

 

 

Forventninger til ansøgere:

· Uddannet ernæringsassistent eller tilsvarende

· Har erfaring med Diætist kost

· Samarbejdsvillig

· Stabil og selvstændig

· Fleksibel

· Godt humør

 

 

Vi lægger desuden vægt på:

· Angiv forventninger til personlige kompetencer. Nedenfor oplistet forslag/eksempler som kan udvælges efter ønske og behov

· Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

· Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

· Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

· Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

· Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

· Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

· Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

· Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

· Har flair for tal

· Er god til at samarbejde bredt

· Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

 

 

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Tanja Møller på tlf.nr. +299 36 76 66 eller e-mail: tjml@sermersooq.gl

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 845-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 21. september 2023

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia