sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

ikiorteqarfimmi peqqissaasumik ikiortimik unnukkoortussamik pissarsiorpugut / Hjemmehjælpen søger 1 sundhedsassistent, eller én med tilsvarende uddannelse til aftenvagt

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589307
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Social- og sundhedshjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Samarbejde
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Kommuneqarfik Sermersooq –Suliffeqarnermut Isumaginninnermullu Ingerlatsivik/ Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq, oqilisaassivik ulluuneranilu neqeroorutit

 

Angerlarsimaffimmi ikiorteqarfimmi peqqissaasutut ikiortimik assigisaanilluunniit ilinniagalimmik unnukkoortussamik pissarsiorpugut/ Job nr. 513-24

 

Angerlarsimaffimmi ikiorteqarfik suliaminut pikkorissumik piumassuseqartumillu peqqissaasutut ikiortimik assigisaanilluunniit ilinniagalimmik pissarsiorpoq

Nuummi Angerlarsimaffimmi ikiorteqarfik innuttaasunik namminerisamik angerlarsimaffimmi najugaqartunik 250 missaaniittunik sullitaqarpoq, ilaatigut paaqqutarinninnermik suliaqarfiusarlunilu eqqiaanermik pisinniarfiliarnermillu suliassaqarfiusarluni. 2017-imi ukiaaneraniit aallartittumik angerlarsimaffimmi ikiortit ulloq unnuarlu sullissineq ingerlanneqartalerpoq. Angerlarsimaffimmi ikiortit ullukkoortoqarlutillu, unnukkoortoqarlutillu unnuarsiortoqartarput, taamaalillutik innuttaasup nammineq angerlarsimaffimmini sapinngisamik sivisunerpaamik najugaqaannarnissaanut pitsaasumillu inuuneqaannarnissaanut ullut tamaasa attasseqataallutik. Angerlarsimaffimmi ikiortini immikkoortortami aqutsisoqarpoq, ingerlatsinermi pilersaarusiortut ataaseq peqqinnissamut ikiortit aamma peqqissaasutut ikiortit kiisalu ilinniagaqarsimanngitsut piffissani tamani suliffiusussani agguataarneqartartut.

Sullinneqartut ullukkut agguataagaapput, Rutinut qulaaluanut, taakkuli immikkut inuttalersorneqartarlutik. Unnukkoortut holdit marluupput,holdit tamarmik talliamnik. Tassanilu suliassat aamma agguagaapput unnukkut orninneqartartut avitanngorlugit. Taakku sulinermi vagtmobil kiisalu nødkald inuttalerneqartarput, pinartoqarpat ornigukkasuartoqarnissaa pissutigalugu. Bilernermut allagartaqartut Angerlarsimaffimmi ikiorteqarfiup bilia atorneqartarpoq, allagartaqanngitsut bussinik ingerlaartarput ornigassatik tulleriiaarlugit. Unnuup ingerlanerani unnukkoortut naapeqatigiittarput nereqatigiillutik killiffissioqatigiillutillu, arlaatigut ikiortariaqartoqartillugu ikioqatigiittarlutik. Tamatigullu imminnut attavigisinnaajuaannarput.

Kommuneqarfik Sermersuup pingaartitat pingaarnerit pingasut aallaavigalugit sulivoq: Ataqqinninneq, akisussaaneq ineriartornerlu, illillu qinnuteqartutut pingaartitanik taakkuninnga pingaartitsisuunissat pingaaruteqarpoq.

Angerlarsimaffimmi ikiorteqarfimmi naleqartitaqarpugut tassaasut – Tatigeqatigiinneq, Tungiuineq, Inuunermi naleqartitat, Tusarnaarsinnaaneq, Toqqissisimaneq, Ataqqeqatigiinneq.

 

Peqqissaasutut ikiortimik innuttaasuni suliassanik akisussaaffimmik tiguserusussuseqartumik aamma peqqinnissamut ikiortinik, ilinniagaqarsimanngitsunik ilinniartunillu ilitsersuisinnaassuseqartumik Angerlrsimaffimmi ikiorteqartitsivik pissarsiorpoq. 

 

Atorfimmi suliassat:

·Innuttaasunik paaqqutarinninneq isumassuinerlu

·Ilitsersuineq ikorfartuinerlu 

·Sullinneqartup timikkut nukitigullu nukittorsarneqarnissaanut piginnaanngorsaanermik aallutaqarneq

·Oqaloqatigiinnikkut toqqissisimanermik tatigeqatigiinnermillu pilersitsineq

·Nakorsaatinik tunniussineq

·Uppernarsaasiorneq

·Ataqatigiissakkamik innuttaasunut attaveqaataasussasut inissisimaneq

·Innuttaasut pisariaqartitsinerinik naliliinerit

·Innuttaasup sullinneqarnerani suliassanik imaannaanngitsunik suliaqarneq

·Innuttaasup sullinneqalersup taassumalu qanigisai aallartilluarnissaannik qulakkeerinninneq

·Innuttaasut peqatigalugit peqqinnerulersitsisinnaasunik pitsaaliuinermillu suliniutinik aallartitsineq

·Timikkut tarnikkullu nappaatit nalinginnaanerpaat ersiutaannik nakkutiginninneq sunaassusersiuinerlu naapertuuttumillu qisuariaateqarneq

·Taakku ajornartorsiutit tunngavigalugit nakkutilliineq paasiniaanerlu, - paaqqutarinninnermik suliallit allat qanimut suleqatigalugit, najugaqartut ataasiakkaat pillugit iliuusissanik pilersaarusiornermut peqataaneq 

·Nammineq piginnaasat tunngavigalugit suliani assigiinngitsuni suleqataasinnaaneq

·Sulisunik nutaanik ilisarititsineq ilitsersuinerlu

Suliassat suliarineqassapput angerlarsimaffimmi ikiorteqarfimmi sulisut allat, ingerlatsinermi pilersaarusiortoq, immikkoortortami aqutsisoq suliassaqarfiillu allat qanimut suleqatigalugit. 

 

Qinnuteqartunut naatsorsuutigisat:

·Peqqissaanermut ikiortitut assigisaanilluunniit ilinniarsimasuunissat

·Aalajaatsuusutit suliannullu akisussaassuseqartutit.

·Sulianut tunngasunik qaffassaaqataasinnaasutit suliamullu tunngasunik piginnaasannik avitseqatiginnikkusussuseqartutit

·Inuit assigiinngisitaartuunerinut inissaqartitsissasutit 

·Nammineerusussuseqartuusutit

·Suleqatinnik kiisalu suliassaqarfinni assigiinngitsunik suleqatigisartakkannik suleqatiginnilluarsinnaassuseqartutit

·Ineriartortitsisinnaasutit

·Qamutinut motoorilinnut allagartaqartutit piumasaqaataanngilaq kissaataavoq

·Peqqissuusutit tamatigullu naatsorsuutigineqarsinnaasutit

·Marlunnik kalaallisut qallunaatullu oqaaseqartuuguit iluaqutaassaaq, piumasaqaataanngilarli.

 

Inuttut piginnaasat:

·Aalajaatsuusutit pitsaassutsimillu paasisimasaqartuusutit

·Isumalluartuullutillu ilakkuminartuusutit

·Tamakkiisumik isiginnissinnaassuseqartutit aamma nukingiussassaanerusunik suliaqarnermi. 

·Misiginneqataaneq

·Akisussaaffimmik tigusisinnaasoq

·Allattariarsornermi oqaluttariarsornermilu ersarissumik paatsuugassaanngitsumillu attaveqartartuusutit.

·Sulianut atatillugu sungiussilluarsimasoq ataavartumillu suliat agguataarneqartarnerannik nalimmassaalluarsinnaasoq.

·Ulluinnarni ulapaarfiusuni qitiutitsillutit aaqqissuisinnaassuseqarlutit sulisinnaasutit

 

Neqoroorutigaagut:

·Suliffeqarfimmi ineriartortitsineq, akisussaaqataaneq sunniuteqaqataasinnaanerillu pingaartinneqartut.

·Suliffik avatangiisigissaarfiusoq isumalluarfiusorlu

·Suliffik pissanganartoq assigiinngisitaartunik unammilligassarpassuarnillu suliassaqarfiusoq

·Suleqatigiit suleqatigiinnermik pingaartitsisut, ingerlatitsinissamik paasinnittut

·Ingerlatsinermi pilersaarusiortoq, suleqatigiit pillorissaasut, innersuussisartut puigortunngortunullu tunngasunik ataqatigiissaarisoq qanimut suleqatigalugit

·Pitsaasumik ilisarititsineq sungiusarneqarnerlu

Sapaatip akunneranut 40 tiimit suliffiusarput annerusumik pigaartuuneq. Sap.ak. allortarlugu weekendimi sulinissat naatsorsuutigissavat.

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsinissamut inatsit naapertorlugu pisussaatitaaffeqarpoq. Inatsit naapertorlugu kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsippat atorfinitsitsineq aatsaat pisinnaavoq. Taamaammat maluginiaqqussavarput atorfininnissamut isumaqatigiissusiortoqarsinnaammat kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik Politiinit aatsaat pissarsereerpat.

 

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:

Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, atorfininnerup nalaani Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu pineqartup isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit.


Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq
.

 

Inissaq:

Atorfininnermut atatillugu inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq.

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Atorfik ilinnut soqutiginaateqarpat atorfik pillugu tassungalu tunngasumik suliassat itinerusumik paasisaqarfigerusukkukkit uunga saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit: Aqutsisoq Akisooq Geisler Skifte, oqarasuaat +299 366169 imaluunniit e-mail: akig@sermersooq.gl

 

Qinnuteqaat:

Qinnuteqaat qulequtserlugu Atorfiup ilisarnaataa 513-24-mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.

 

Imatut qinnuteqaateqassaatit:

Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Malugiuk: 
Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia