sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Ikkuteqqitaq - Ulloq unnuarlu paaqqinniffimmut Inuusuttut Inaannut forstanderi

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 07-06-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-06-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84844708
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Suliffimmut allaanerusumut, ineriartorfiusumut, pissarsiffiusartumut annertuumillu sunniuteqarfigisinnaasannut soqutiginnippit, taamaassimappat imaassinnaavoq una atorfik ilinnut naleqquttuusoq.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik perorsaasutut katsorsaasutullu tunuliaquteqartumik, ulloq unnuarlu paaqqinniffimmi forstanderimik Inuusuttut Inaanni ulluinnarni unammilligassarpassuaqartumi sulilernissaminut piareersimasumik 1. juli 2023-imiit isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik pissarsiorpoq.

Inuusuttut Inaat nunatta kujataani illoqarfiit anginersaanni Qaqortumi pinngortitami pinnerluinnartumi inissisimavoq.

Inuusuttut Inaanni meeraq akuersaartumik misiginneqataasumillu sullinneqartarpoq, matumani perorsaanikkut periuseq tassaasoq attaveqarluni perorsaaneq akuersaarpalaartoq qitiutinneqarpoq.

Meeraaqqat katsorsarneqarneranni periuseq ima atorneqartarpoq; illumi meeraaqqanik katsorsaasartup, immikkoortortaq suleqatigalugu meeqqanik katsorsaaneq naammassiniartarpaa. Meeraaqqanik katsorsaasartup ulluinnarni meeraaqqanik katsorsaanerup ingerlannissaa pillugu sulisut aamma ilinniartittarpai. Inuusuttut Inaanni meeraq qanoq mianersortumik tikilluaqquneqassanersoq aamma Inuusuttut Inaanni kingunerluutiminut qanoq katsorsarneqassanersoq tunngaviusumik ilisimaneqarpoq.

Inuusuttut Inaat pingasunik namminersortunik immikkoortortaqarpoq, katillugillu 19-inut inissaqarluni.
Inuusuttut Inaat ima amerlatigisunik sulisoqartussatut taggissaavoq: Forstanderi, pisortap tullersortaa, allaffimmi fuldmægtigi aamma isumaginninnermi siunnersorti. Asaasoq ataaseq, pedeli kiisalu umiatsiamik angallassisoq, taakkua immikkoortunut pingasunut ataatsimut sullissisuullutik.

Ilaqutariinnut immikkoortortaq meeqqanut qulingiluanut inissaqarpoq. Immikkoortortaq immikkoortortami aqutsisumik ataatsimik, perorsaasunik arfineq-marlunnik aamma isumaginninnermi ikiortimik ataatsimik sulisoqartussatut taggissaavoq.
Meeqqanut meeraaqqanullu immikkoortortaq meeqqanut tallimanut inissaqarpoq. Immikkoortortaq immikkoortortami aqutsisumik ataatsimik, perorsaasunik sisamanik aamma isumaginninnermi ikiortimik ataatsimik sulisoqartussatut taggissaavoq.
Immikkoortortaq B-99 meeqqanut tallimanut inissaqarpoq. Immikkoortortaq immikkoortortami aqutsisumik ataatsimik, perorsaasunik sisamanik aamma isumaginninnermi ikiortimik ataatsimik sulisoqartussatut taggissaavoq.


Naatsorsuutigaarput illit:

 • Perorsaasutut ilinniarsimasutit ajornanngippat ilinniaqqinnermik ilaqartumik
 • Meeqqanik inuusuttuaqqanillu katsorsarneqarnissamik pisariaqartitsisunik sullissinermik misilittagaqartutit
 • Uppernarsaasikkanik aqutsisutut misilittagaqartutit
 • Meeqqanut inuusuttunullu ulloq unnuarlu neqeroorutinut tunngassuteqartunik misilittagaqartutit
 • Avatangiisit peqqinnartut ineriartorfiusullu pillugit maligassiusinnaasutit
 • Sulianik arlalinnik ataatsikkut ingerlatsisinnaasutit
 • Qanilaartuullutillu kajumissaarillaqqissuusutit aamma nukittuujusutit
 • Inuunermut pitsaasumik isiginneriaaseqartutit
 • Akuersaartumik suleriuseqarneq aallaavigalugu pitsaasunik attavinnik pilersitsisinnaasutit
 • Suliassaqarfimmi inatsisinik malinnissinnaasutit paasisimasaqartutillu
 • Suleqatigiinnermut pitsaasumut tunniussassaqartutit
 • Ajornanngippat marluinnik kalaallisut/danskisut oqalussinnaassasutit

Uagut neqeroorutigaavut:
 • Illit forstanderitut perorsaanermik aqutsinermillu sulianik ineriartortitsinermut siuttuussasutit
 • Ingerlaatsinut nutaanut namminerlu ulluinnarisamut annertuumik sunniuteqarneq
 • Meeqqanik inuusuttunillu sullissineq pissarsinarluarlunilu tunniussaqarfiusoq
 • Suleqatit eqimattat assigiinngiiaartut suleqatigineri
 • Suliffeqarfik ineriartortitsinermik ilinniartitsinermillu pingaartitsisoq
 • Allaffissornermik aningaasanillu aqutsinermik ilinniartinneqarneq
 • Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmik isumasioqateqartarneq - pingaartumik Ulloq unnuarlu paaqqinniffinnut innersuussisarnermullu immikkoortortamik
 • Pisortat ukiumoortumik isumasioqatigiinneranni ataatsimeersuarnerannilu peqataaneq
 • Suliat pillugit isumasioqatigiittarneq kiisalu ulloq unnuarlu paaqqinniffinni imminut pigisuni forstandereqartuni ilitsersorteqarnermik aaqqiissuteqarneq
 • Ingerlataqarfiit allat qanimut suleqatigineri soorlu; ulluunerani paaqqinnittarfiit, atuarfiit, peqqinnissaqarfik, politiit kiisalu minnerunngitsumik kommunit


Paasissutissat sukumiinerusut
Atorfik pillugu paasissutissanik annertunerusunik pissarserusukkuit, tikilluaqqusaavutit attavigissallugu immikkoortoqarfimmi pisortaq Karina Ivalo Kleist, oqarasuaat +(299) 34 69 54 imaluunniit mailikkut; kaik@nanoq.gl
 
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut pisinnaatitaaneq, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatigiinniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit.

Ineqarneq
Atorfininnermi malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Qinnuteqartut atorfitsik aqqutigalugu ineqartinneqareersut imaluunniit kommunimiit Namminersorlutik Oqartussanilluunniit pigineqartunik ineqartut inissaannik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusia nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il. apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaammat utaqqiisaasumik inissiisoqarsinnaasarpoq, matumani aamma najugaqatigiiffiit minnerusut imaluunniit akunnittarfinni inissiat pineqarput, taakkulu akileraarusersorneqassallutik. Sulisunut imaluunniit utaqqiisaasumik inigisami uumasuutit anginerusut, soorlu qimmit qitsuilluunniit, uumasuutigineqaqqusaanngillat.

Qinnuteqarfissaq kingulleq tassaavoq 28. juuni 2023

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimanermut pikkorissarsimanermullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat attuumassuteqartut allat "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
Mail aqqutigalugu qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia