sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Timersornermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Ilisimatusarnermut immikkoortoqarfik AC-fuldmægtiginik marlunnik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-09-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-10-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84059450
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab

Tiltrædelse: 1. november 2022 eller efter nærmere aftale. Samtaler afholdes løbende.

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger to AC-fuldmægtige til Forskningsenheden. Forskningsområdet skal styrkes og skal bestå af en forskningskoordinator og to sagsbehandlere, med hver deres og samtidigt overlappende ansvars- og arbejdsområder.

Forskningsenhedens kerneområder består af myndigheds- og udviklingsopgaver på forskningsområdet. Du får medansvar for at komme frem til helhedsorienterede løsninger, for realisering af vedtagne politiske målsætninger.

Forskningsforvaltning fordrer bred kontaktflade. Stillingen som sagsbehandler omhandler behandling af alle forskningsområder, kompetenceopbygning og erhvervsudvikling. Det handler i høj grad også om at skabe og udvikle nationale og internationale samarbejdsforbindelser, samt deltagelse i relevante organer og arbejdsgrupper. Derudover skal forskningsenheden være med til at sikre, at forskning i stigende grad tager højde for oprindelig og lokal viden, lokalforankring og dermed bidrage til bæredygtig samfundsudvikling.

Tværdepartementale relationer skaber bredere strategiske løsninger som flugter med forskellige ressortområders målsætninger, og bidrager til at skabe bedre rammer for samfundsudvikling. I Departementet arbejder vi tværfagligt og tværdepartementalt, for dermed at sikre at opgaverne bliver løst på bedst mulig vis.

Ansvars- og arbejdsopgaver
Som AC-fuldmægtig skal du være med til varetage nationale og internationale samarbejdsrelationer indenfor arktisk forskning, herunder Grønlands Forskningsråd, International Arktisk Hub, forskningsinstitutioner, forskningsstationer, Nordiske og Europæiske, samt øvrige interessenter, relationer mv.

Faglige kvalifikationer
Du har en videregående uddannelse, gerne med erfaring fra ansættelse i enten offentlig eller privat virksomhed. Departementet værdsætter medarbejdere der er løsningsorienterede, således de politiske målsætninger kan opnås.

Som AC-fuldmægtig skal man have en fleksibel tilgang til forskellige arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at du på kort tid kan danne dig et overblik over opgavens omfang og krav til opgaveløsning for dermed at løse opgaverne i henhold til de satte forventninger.

Personlige egenskaber
Du har gode samarbejdsevner og en inkluderende arbejdsstil.
Du er udadvendt og formår at holde en fast kurs. Ledelsen i departementet går op i at styrke og fastholde et godt arbejdsmiljø. Du skal have en positiv tilgang til at arbejde med trivsel og udvikling. Du skal kunne inspirere, motivere, samt være god til at give konstruktiv feedback.

Det vil være en fordel, hvis du har viden om grønlandske, nordiske/vestnordiske og europæiske forhold, samt behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Vi tilbyder:
 

  • Et stort ansvar og tilsvarende mulighed for at gøre en positiv forskel.
  • En spændende stilling med gode muligheder for faglig udvikling.
  • En enhed med stor faglighed, stærke kompetencer og god arbejdsånd.
  • En attraktiv arbejdsplads med uformel og humoristisk tone præget af respekt og tillid.
Et alsidigt og spændende arbejdsområde med stort nationalt og globalt fokus.
Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om stillinger, med ansættelse som AC-Fuldmægtig. Kandidater med de rette kompetencer og tilstrækkelig erfaring kan ansættes som Specialkonsulent.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Hvis en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesopholdets ophør.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Dorthe Bidstrup: dbip@nanoq.gl tlf. 345723

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 21.10 2022. Samtaler afholdes løbende, og ansættelse sker så snart, en egnet kandidat er fundet. Vi modtager ikke ansøgninger sendt på email.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia