sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfimmi Adjunktimik/Lektorimik pædagogikkip iluani fagini ilinniartitsisussamik tullersortutullu atorfik

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 14-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-03-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79349494
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

GENOPSLAG

1 adjunkt/lektor i pædagogik med funktion som afdelingsleder, på Institut for Læring til besættelse 15. marts 2020 eller efter aftale.

Har du lyst til at stå i spidsen for en uddannelse i udvikling og har du erfaring med undervisning samt pædagogisk ledelse, så er du måske vores nye adjunkt og afdelingsleder!

Læreruddannelsen er en professionsrettet bacheloruddannelse under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Læring. Du vil indgå som en del af en undervisergruppe på omkring 25 undervisere.

Institut for Læring har ca. 170 studerende og består af en ordinær læreruddannelse og en decentral læreruddannelse, der fungerer via fjernundervisning og internater. Derudover varetages relevant efter- og videreuddannelser for folkeskolelærere. Institut for Læring er en forskningsbaseret institution, hvor alle undervisere forventes at indgå i forsknings- og udviklingsarbejder indenfor deres arbejdsområde. Ansatte med ph.d.-grad får særskilt forskningstid.

Vi søger en underviser der brænder for at ruste vores studerende til at varetage rollen som folkeskolelærere i Grønland samt styrke det eksisterende lærerkorps i Grønland gennem relevante efter- og videreuddannelser. Vi søger en afdelingsleder der kan få studieordningen i spil i forhold til undervisere såvel som aftagere.

Arbejdsopgaver:

 • Varetage undervisning af lærerstuderende i pædagogiske fag
 • Studieledelse i henhold til Inatsisartutlov nr. 12 af 12.juni 2019 om Ilisimatusarfik
 • Studenterkontakt for både centrale og fjernstuderende/decentrale studerende
 • Gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter, alene og i samarbejde med kolleger og med folkeskolen
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne
Vi tilbyder
 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder
 • Gode muligheder for at udvikle dit lederskab gennem forskellige lederudviklingstilbud og samtidig styrke din faglighed gennem videnskabelige netværkssamarbejder.
Faglige kvalifikationer
 • En relevant videregående uddannelse på minimum kandidatniveau, gerne en ph.d-grad
 • Undervisningserfaring og eventuel forskningserfaring
 • Erfaring med pædagogisk ledelse og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter og undervisning på læreruddannelser el. lign uddannelser
 • Indgående kendskab til uddannelse og forskning inden for instituttets kerneområde nationalt og internationalt


 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia