sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ilinniartitsisoq KTI Aatsitassarsiornermik ilinniarfimmi ilinniakkamut ilinniartitsinissamut tulluuttumik ilinniagalik - Greenland School of Minerals & Petroleum

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 05-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-08-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82344419
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Da KTI Råstofskolens aktiviteter følger samfundets behov og ønsker, søger vi en kvalificeret og engagerende faglært minesvend / entreprenørsvend eller tilsvarende til undervisning og skolens projekter i Sisimiut, Grønland.
Som faglære ved Greenland School of Minerals and Petroleum har du en interesse i at dele din kompetence med voksne og yngre studerende og se dine resultater gennem deres uddannelsesmæssige vækst. Du vil hjælpe os med at udvikle os som et institut for læringsekspertise og holde os i spidsen for kvaliteten og sikkerhed inden for byggeri og minedrift.
Råstofskolen udbyder erhvervsuddannelser og kurser inden for olie, mineral- og entreprenørområdet med fokus på et internationalt arbejdsmiljø.
Da der er målsat en international standard på uddannelsesaktiviteterne, skal du forvente efteruddannelse og opgradering, der foregår i udlandet.

Vi forventer:
At du er faglært og har erfaring og kompetencer inden for følgende områder:

 • Store entreprenørmaskiner.
 • Sprængningsarbejder.
 • Entreprenøropgaver.
 • Opmåling og nivellering også med GPS.
 • Planlægning, produktion og drift
 • Betonarbejder.
- og du:
 • formår at indgå teamarbejde.
 • har stor fokus på planlægning og udførelse af sikkerhedsarbejde.
 • gerne taler dansk, grønlandsk og engelsk.

Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads i et internationalt miljø.
 • Gode kollegaer med baggrund som faglærte og ingeniører.
 • En pædagogisk uddannelse de 2 første år af ansættelsesforholdet, såfremt du ikke har pædagogisk erfaring.
 • En garanteret hvid vinter og en storslået natur med mange muligheder for at nyde den Grønlandske natur vinter som sommer.   
Vi vægter det at skabe en afvekslende arbejdsdag højt, hvor du som underviser har stor indflydelse på egen jobudførelse. Vi ønsker et bredt fagligt og tværfagligt samarbejde.

Om os KTI Råstofskolen
KTI Råstofskolen fremtræder som en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel og velindrettede værksteder. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker.
KTI Råstofskolen er en afdeling ved Teknikimik Ilinniar?k (KTI).
KTI er en enhed under Grønlands Selvstyre, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse.
KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU, om to ingeniøruddannelser.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.
Se eventuelt vores profil på LinkedIn
 - https://www.linkedin.com/company/greenland-school-of-minerals-&-petroleum/

Tiltrædelse: 01.09.2021 – eller efter nærmere aftale.
Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Yderligere informationer
Nærmere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Uddannelseschef Hans Hinrichsen, telefon +299 532988 eller e-mail hahi@kti.gl eller Curtis Chapman +299 867638 cuch@kti.gl.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia