sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Ilinniartitsisumik Atuarfik Hans Lynge pissarsiorpoq / Lærer søges til Atuarfik Hans Lynge

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 09-12-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-12-2023
Suliffissamut ID normut: 331585278
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Lærer
Ilinniagaq: Prof. bach. folkeskolelærer
Misilittakkat - Annertunerusumik: Folkeskole, undervisning, Samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Atuarfik Hans Lynge søger en lærer til mellemtrinnet i fagene: Grønlandsk, Dansk, Samfundsfag, Religion/filosofi, Matematik.

Atuarfik Hans Lynge er beliggende for enden af Nuuk by, i Qinngorput. Skolen ligger i et skønt naturområde med fjelde, vandfald og søer. Atuarfik Hans Lynge er en moderne skole, der blev taget i brug ved skolestart 2011. Skolen rummer alle undervisningslokaler samt moderne inventarer og IT udstyr, som IPads og Apple tv.

Skolen har 1.-10.kl, der køres i 2 og 3 spor. Der er p.t. 528 elever og 45 lærere.

Vi har et meget hjælpsomt personale, en positiv og dialogbaseret skole & hjemsamarbejde, tydelig og synlig ledelse med gode forældre samarbejdsrelationer i hverdagen.

 

Vi forventer at du:

·Er seminarieuddannet lærer.

·Er en god klasserumsleder med robusthed.

·Er positiv, engageret, ansvarsfuld og igangsættende.

·Er åben og loyal og god til at skabe gode relationer der vil løfte elevernes faglighed og den sociale dimension.

·Indgår i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre i et ligeværdigt forhold og med respekt for hinanden.

·Ser muligheder frem for begrænsninger.

·Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø.

·Indgår i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en trinopdelt skole.

·Har erfaring og viden i undervisning med iPad.

 

Vi tilbyder dig:

·Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling.

·En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den gældende folkeskolelov og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet.

·God opbakning som ny lærer på skolen.

·Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde.

·Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne.

 

Yderligere oplysninger:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til 
Skoleinspektør Tom Ostermann-Søholm, tlf. +299 36 64 51 eller e-mail: toos@sermersooq.gl eller hos Viceskoleinspektør Laila Vivian Petersen på tlf. +299 36 64 53 e-mail: lavp@sermersooq.gl

 

Straffe- og børneattest
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, 
i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på
www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med
 Job nr. 1116-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du vedhæfter din ansøgning, CV, uddannelsesbevis, didaktisk tilgang til undervisning, mv.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 30. december 2023

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia