sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ilinniartitsisunngornianut ilinniartitsisoq

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 24-06-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-07-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74197261
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Ilinniarnermik Ilisimatusarfimmi, Ilinniartitsisunngorniat ilinniarfianni, 1.august isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik, danskit oqaasiinik ilitsoqqussaqanngitsut kiisalu oqaatsit aappaatttut atuisunik atuartitsinissamut studieadjunktitut/-lektoritut /adjunktititut sulilertussatut inuttassarsiorpugut.
Meeqqat atuarfiinut ilinniartitsisunngornianik ilinniartitsinermi qarasaasiat assigisaasalu ilinniartitsissutitut atorneqarnerisa inerisarnissaannut peqataarusukkuit, taava immaqa illiuvoq suleqatissarput!

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik ilinniartitsisussarsiorpoq ilinniartitsisunngornianik Nunatsinni meeqqat atuarfiini pitsaasumik ilinniartitsinissaannut piukkunnarsaaqataarusuttunik, aammalu meeqqat atuarfiini ilinniartitsisunik pioreersunik ilinniaqqinnerit pikkorissarnerillu aqqutigalugit nukittorsaaqataasinnaasunik.

Ilinniarnermik ilisimatusarfimmi ilinniartitsisutut atorfik atorfiuvoq unammillernartoq tulleriiaakkamillu siumullu isigisumik sulinissamik aammalu nammineq suliffigisap ilinniartitsisunngorniarnerup iluani sammisanut allanut ”nipilersoqataaneranik” pitsaasumik sunniuteqaqataanissamik piumasaqaatilik.

Suliassatit tassaassapput:

 • Sammisami qinnuteqarfigisami ilinniartitsisunngornianik ilinniartitsineq
 • Sammisamik ataavartumik siuarsaaneq
 • Ilinniartitsisoqatigiinnik pioreersunik qanimut suleqateqarneq
 • Sammisani allani ilinniartitsisunngornianik ilinniartitsisut peqatigalugit sammisat akimorlugit suleqataaneq
 • Sammisanik ineriartorfiusunik kiisalu/imaluunniit ilisimatusarfiusunik ingerlatsinerit, kisimiilluni imaluunniit immaqa suleqatit meeqqat atuarfiineersut peqatigalugit
 • Ilinniartitsisunngorniarnerup aammalu ilinniaqqittarnerup pikkorissartarnerullu siuarsarnissaa siunertaralugu suliaqarnerni peqataaneq
 • Ilinniartitsisunngorniarnerup qarasaasiakkut atortorissaarutinut ataneranik siuarsaaneq
 • Ilisimatusarneq, takuuk piginnaasat
Piginnaasat piginnaanerillu ataani allassimasut amerlanersaasa isumaginissaat naatsorsuutigaarput:
 • Naleqquttumik minnerpaamillu kandidatitut, ajornanngippallu phd-mik ilinniagaqarneq
 • Naleqquttumik ilinniartitsinermik misilittagaqarneq
 • Ilikkarnartunik ilisimatoorpalaartunillu siunertalinnik suliaqarnermik misilittagaqarneq
 • Inerisaanernik suliaqarnermik misilittagaqarneq – ajornanngippat meeqqat atuarfiinut tunngasunik
 • Piginnaasat pioreersut aallaavigalugit suleriaatsimik sulinerullu ingerlannissaanik piareersaasiorsinnaaneq, ilinniartitsisut allat suleqatiginerisigut
 • Qallunaat Nunaanni Kalaallillu Nunaanni ilinniartitsisunngorniartarnermik meeqqallu atuarfiannik ilisimasaqarluarneq aammalu ilinniartitsisunngorniarnermi misilittagaqalernissaq siunertaralugu suliani teoriinik sulinernillu ataqatigiissitsisinnaaneq
 • Nunarsuarmi atuagarsornikkut ilikkarnartulerinikkullu (didaktik) misissuinernik nutaanerusunik paasisimasaqarneq, pingaartumik ilinniartitsisunngorniartarnermi meeqqallu atuarfianni
 • Sammisat akimorlugit ilinniartitsinermik sammisallu akimorlugit suliassanik pilersitsinernik suliaqarusussuseqarneq
 • Suliassanik tulluarsaasinnaanermik misilittagaqarneq
 • Sullivimmi ingerlaavartumi nikerartumilu nutaaliorsinnaassuseqarneq
 • Atuartitsinerni it-p atorluarsinnaaneranik misilittagaqarneq
 • Atuartitsinerni attaveqaatit digital-iusut ilanngunneqarsinnaanerannik atorneqarsinnaa-nerannillu ineriartortitsinermi suleqataarusunneq
 • Ilinniarfimmi suleqataanilu assigiinngitsuni Alimasissumik atuartitsinerup piorsarneqarnerani suleqataanissamut piginnaasaqarneq
 • Atuartitsissutit arlallit ingerlassinnaagaanni iluaqutaassaaq
 • Alimasissumik atuartitsinermik ilisimasaqarneq iluaqutaassaaq
 • Danskisut atuagarsornikkut piginnaasat uku pingaartinneqarput: literacy, biliteravy/multi-literacy, meeqqanut- inuusuttunullu atuakkiat, atuakkialerineq kiisalu atuakkialerinermik atuartitsinissamik aaqqissuussisinnaaneq.
Inuttut piginnaasat:
 • Kulturit arlallit akornanni sulisinnaassuseq
 • Ilalaartoq inissaqartitsisorlu
 • Ilinniartut annertuumik naammassisaqarsinnaanissaannut kaammattuisinnaaneq
 • Akuersaartoq kiinneraartorlu, aammalu suleqatikkuminartoq, attaveqallaqqissoq kaammattuillaqqissorlu
 • Ineriartornermik eqqarsarsinnaasoq
 • Suliassanik tulleriiaarisinnaasoq kiisalu akissussaaffimmik, pitsaassutsimik suliallu ilusaanik pingaartitsisoq
 • Paatsiveerunnani suliassanik arlallinnik ataatsikkut suliaqarsinnaasoq
 • Kalaallit Nunaanni pissutsinik ilinniartitaanermillu ilisimasaqalerusuttoq
 Neqeroorutigaarput:
 • Suliffik ineriartortuartoq suliassani namminersuutassani ataatsimoorussasanilu naligiimmik anguniagaqartoq
 • Suliffeqarfik pimoorussisoq eqeersimaartoq ingerlalluartorlu sisamanik suleqatitaarnissaminut qilanaartoq
 • Atuartitsivik uummaarissoq tunniusimasunik piumassusilinnillu suleqatilik
 • Ilisimatusarfik sammisani perorsaanermilu ineriartorfissaqarluartoq
Ilinniarnermik Ilisimatusarfik pillugu:
Ilinniarnermik Ilisimatusarfik 170 missaanik ilinniartoqarpoq 30-nillu sulisoqarluni, immikkoortortallu allat pingasut ilagalugit Universitet Ilisimatusarfiuvoq. Ilinniartitsisunngorniartarneq annerusumik Nuup illoqarfiani neqeroorutaasarpoq, aammali avinngarusimasumik atuarnerneq ingerlanneqarsinnaalluni. Ilinniarnermik Ilisimatusarfiuttaaq ilinniaqqinnerit pikkorissarnerillu assigiinngitsut neqeroorutigisarpai. Taamatuttaaq atuarfiit pisariaqartitsineq naapertorlugu pikkorissaatinik qinnuteqarsinnaapput.

Ilinniarfiup iluani suliffigissaaneq, misissueqqissaarneq ilinniagaqarnerlu suliaraagut. Qiimasuunissaq suleqataalluarnissarlu pingaartitaraagut.
Sammisavit ineriartortinnissaanut nukittorsarnissaanullu ilisimatusarnikkut attaveqaatit aqqutigalugit periarfissaqarluassaatit.

Paasissutissat annertunerusut
Atorfimmut tunngatillugu paasissutissat annertunerusut pineqarsinnaapput Immikkoortortami pisortap Britta Lohmann-ip attavigineratigut, oqarasuaat +299 38 57 02 imaluunniit mailikkut uunga blo@uni.gl.
Ilisimatusarfik pillugu paasissutissat annertunerusut uani pineqarsinnaapput: www.uni.gl

Nalileeriaaseq atorfinitsitseriaaserlu
Atorfimmut qinnuteqaatinik nalilersuineq inatsisit atuuttut naapertorlugit naliliisartunit sammisamut ilisimasaqartunit ingerlanneqartarpoq. Naliliisartut katitigaanerat qinnuteqartunut piffissap qinnuteqarnermi killisiussap naanerani ilisimatitsissutigineqassaaq. Naliliisartut qinnuteqaatit takkussimasut nalilersussavaat immikkoortortamilu pisortamut inassuteqaateqassallutik. Qinnuteqartut misilinneqarnissartit piareersimaffigissavaat.

Atorfininneq pissaaq 1. august 2019 imaluunniit isumaqatigiissut malillugu.                  Qinnuteqaat Ilinniarsimanermut uppernarsaammik, suliffigisimasanik paasissutissamik, misilitsinnernut uppernarsaatit assilinerinik kiisalu ilisimatusarnermut ilinniartitsinermullu tunngasumik piginnaasanut takussutissanik ilalerlugu nassiunneqassaaq kingusinnerpaamik 15.07.2019
 
Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Naalagaaffimmi tjenestemandit allallu AC-mut isumaqatigiissut naapertorlugu atorfillit, soorlu DJØF-ip Aningaasaqarnermullu Ministeriaqarfiup akornanni isumaqatigiissutillit, pisinnaatitaapput Kalaallit Nunaannut Namminersorlutik Oqartussat ataanni atorfininnerminni akissarsiaqaratik sulinngiffeqar-nissaminnut. Nunap Iluanissaaq Ministeriaqarfiup kommuninut nunallu immikkoortuinut inassutigaa Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat ataanni atorfininnerm akissarsiaqaratik sulinngiffeqarniartunut akuersaarnertik takuteqqullugu. Sulinngiffeqarneq pillugu aalajangersakkani ilaatinneqarportaaq atorfinittumut aapparisaasoq/inooqataasoq.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia