sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ilisimatusarfimmi, Inatsisilerinermik Immikkoortortaqarfimmiittumi Adjunkt-imik ph.d.-mik ingerlatsisumik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 05-05-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-05-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80221949
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab

Adjunkt med ph.d.-forløb søges til afdelingen for jura ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet

Der opslås en stilling som adjunkt med ph.d.-forløb inden for jura ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, for en periode af indtil 6 år.

Om stillingen
Stillingen er en kombinationsstilling, som indebærer undervisningsforpligtelse sideløbende med ph.d.-uddannelsen. Det er en forudsætning for ansættelse som adjunkt med ph.d.-forløb, at ansøger har en kandidatuddannelse og i øvrigt opfylder gældende forudsætninger for indskrivning til ph.d.-studiet.

Undervisningen vil foregå på jurauddannelsen, men der vil også kunne forekomme undervisning ved andre relevante uddannelser på Ilisimatusarfik. Den ansatte forventes at dække de juridiske discipliner i undervisningen på bacheloruddannelsen bredt.

Undervisningssproget vil være dansk, engelsk og/eller grønlandsk. Det er ikke et krav, men kundskaber i grønlandsk vil være en fordel da en af afdelingens opgaver er at bidrage til det fremtidige arbejde med at udvikle juridiske grønlandske termer.

Forskningen fremover forventes at ligge inden for emner med relevans for Grønland og Arktis og den grønlandske jura bacheloruddannelse.
 
Det vil være en fordel hvis man kan påvise vis forsknings- og undervisningserfaring, herunder varetagelse af akademiske administrative opgaver.


Ph.d.-uddannelsen består af følgende elementer:

  • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsprojekt under vejledning og udarbejdelse af en afhandling på baggrund af ph.d.-projektet
  • Deltagelse i kurser svarende til 30 ECTS-point
  • Undervisning og anden form for vidensformidling
  • Deltagelse i Ilisimatusarfik´s forskningsmiljøer
  • Deltagelse på nationale og internationale konferencer
  • Ophold på udenlandske forskningsinstitutioner
Ansøgningen
Ansøgning om ansættelse som adjunkt med ph.d.-forløb skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

Bilag 1:               Curriculum Vitae.
Bilag 2:               Dokumentation for eksaminer
Bilag 3:              Liste over eventuelle publikationer samt beskrivelse af og dokumentation for eventuelle
                             hidtidige forsknings- og formidlingsaktiviteter samt undervisningsvirksomhed.
Bilag 4:               Beskrivelse af planlagt ph.d.-projekt
Bilag 5:               Evt. op til tre publikationer af faglig eller formidlingsmæssig karakter.

Yderligere oplysninger om ph.d.-studiet kan findes i Ilisimatusarfiks retningslinjer for ph.d.-uddannelsen på www.uni.gl ligesom ansøgere her også kan læse mere om stillingsstrukturen på Ilisimatusarfik.
Om Ilisimatusarfik

Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, blev oprettet i 1987. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
Ilisimatusarfik har fire institutter:
  • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik (SØJ)
  • Institut for Kultur, Sprog og Historie (KSH)
  • Institut for Læring
  • Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.
Institutterne omfatter både kandidat – og bacheloruddannelser.

Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Gestur Hovgaard, tlf.nr.: 385672

For yderligere information om Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, henvises til hjemmesiden www.uni.gl.


 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia