sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ilisimatusarfimmi Inuiaqatigiilerinermi professoritut atorfik

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 12-05-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-06-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82090673
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Ingeniøri & pinngortitalerineq

Ilisimatusarfik, Kalaallit Nunaanni Universiteti, Inuiaqatigiilerinermut, Aningaasaqarnermut Tusagassiuteqarnermullu Institutti, Inuiaqatigiilerinermut professorimik pissarsiorpoq

Atorfik 1. september 2021 isumaqatigiissutilluunniit malillugit sulilersussamik inuttassarsiuunneqarpoq.

Inuiaqatigiilerinermut, Aningaasaqarnermut Tusagassiuteqarnermullu Institutti inuiaqatigiilerinerup iluani ilisimatusarnermi ilinniartitsinermilu, taamatuttaarlu Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiilerinerup iluani nukittorsaanissaq siunertaralugu suliniuteqarpoq.

Piginnaasatit
Naatsorsuutigaarput qinnuteqartut ilisimatusarnermik ilinniagartuutullu aqutsinermik qaffasinnerpaamik takutitsisinnaassasut. Naatsorsuutigaarputtaaq qinnuteqartut ataqatigiimmiuk Instituttip ilisarnaataanut nukittorsaataasumik aqutsisinnaassasut.

Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput qinnuteqartoq atuagarsornermut ilinniagartuutullu Instituttip akimortumik sammisaanik Universitetillu Ph.d.-mut sammisumik ilinniartitsinerani aqutsinermut sunniuteqaqataassasoq.

Atorfiup inuttalernerani qinnuteqartumit makkua takussuserneqarnissaat pingaartinneqassapput:

 • Inuiaqatigiilerinerup iluani qaffasinnerpaamik ilisimatusarsimaneq, pingaartumik najukkami inuiaqatigiilerinermi, pilersaarusiornermi inuussutissarsiornermilu ilisimatusarmik misilittakkat takussutissallit.
 • Atorluarsinnaasunik ilisimatusarnerit kiisalu suleriaatsit inuiaqatigiinnik, qullersaqarfinnik suliniaqatigiiffinnillu namminersortunik peqataatitsisut misilittagaqarfigineri.
 • Universitetimi appasissumik qaffasissumillu atuartitsinermi perorsaanerup didaktikkillu iluani misilittagaqarneq
 • Ilinniartitaanerup piareersaasiorneranik ilinniakkanilu qaffasissuni pitsaassutsimik qulakkeerinninnermik milisittagaqarneq
 • Ajornanngippat kalaallit oqaasiinik piginnaasaqarneq.

Suliassat atuuffiillu immikkoortut professoritut atorfiup iluaniittut saniatigut atorfiup imarai ilisimatusarneq, inuiaqatigiilerinermut tunngasunik atuartitsineq, Ilisimatusarfimmi pikkorissarnerit ilinniaqqinnerillu kiisalu ilisimatusarnermi siuarsaanermilu peqataanerit. Atorfimmuttaaq ilaapput ilinniartitaanerup suliffeqarfiullu nalinginnaasumik aaqqissuussaanera ilinniarnerullu allaffissornikkut suliassartai kiisalu ataatsimoorussamik immikkoortumillu siuarsaanerit.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaat makkuninnga ilaqartinneqassaaq:
 • Ilanngussaq 1: Curriculum Vitae
 • Ilanngussaq 2: Soraarummeersimanernut uppernarsaatit, taamaattoqarsimappallu pædagogikum-imut uppernarsaatit
 • Ilanngussaq 3: Saqqummersissimasat tamakkiisut allattorsimaffiat normulersugaq. Allattorsimaffimmi saqqummersitat 8-t angullugit immikkut pingaartitatut *-mik nalunaaqutserneqassapput.
 • Ilanngussaq 4: Maannamut ilisimatusaataasimasut siunissamilu ilisimatusaatissatut pilersaarutit
 • Ilanngussaq 5: Atuartitsinermik piginnaasanut takussutissiat (pikkorissarnernut pilersaarutit, atuartitsinermut pilersaarutit, atuartitsinermi atortussat kiisalu taamaattoqarsimappat portefølje aammalu pædagogikum).
 • Ilanngussaq 6: Ilisimatusaatip ingerlateqqinneranut takussutissiat
 • Ilanngussaq 7: Saqqummiussimasat 8-t tikillugit amerlassusillit naliliinermut pingaarutillit (saqqummersitat allattorsimaffianni *-imik nalunaaqutsikkat)
 • Ilanngussaq 8: Professoritut naliligaanerup takussutissartaa, taanna pioreersimappat. 
Naliliineq atorfinitsitseriaaserlu
Ilisimatusarfimmi atorfinnut qinnuteqaatit nalilerneqartarnerat malittarisassat naapertorlugit nalileeriaatsimut suleqatigiissitaliamit ingerlanneqartarpoq. Qinnuteqartut qinnuteqarnissamut piffissaliussap naanerani ilisimatinneqassapput kikkut naliliisussaatitaanersut. Suleqatigiissitat qinnuteqaatit takkussimasut suliarissavaat rektorimullu innersuusiussallutik.

Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut pineqarsinnaapput Rektor Gitte Adler Reimer oqarasuaat    +299 385602 atorlugut attavigineratigut.

Ilisimatusarfik pillugu.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – issittumi universitetiuvoq nunarsuup ilaani pilertortumik ineriartorfiusumi nutaanik ilisimasaqalerfiusoq nutaaliorfiusorlu.
 
Ilisimatusarfik sisamanik instituteqarpoq:
 • Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik
 • Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik ilinniartitsisunngorniarfittaqarlunilu meeqqat atuarfianni ilinniartitsisunut ilinniaqqiffissartalik
 • Peqqissaanermik Ilisimatusarfik peqqissaasunngorniarfittalik
 • Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Allaffissornikkut aqutsisoqatigiiffik pillugu:
Allaffissornikkut aqutsisoqatigiiffiup ilisimatusarfik tamakkerlugu sullitaraa. Ilisimatusarfiup direktørianit aqunneqarpoq. Allaffissornikkut aqutsisoqatigiiffik Ilinniarfissuarmi Ilimmarfimmilu immikkoortortaqarpoq. Immikkoortortat faginik ingerlatsiviusunik qanimut suleqateqartarput soorlu namminneq akunnerminni aamma taamaattartut.
Allaffissornikkut aqutsisoqatigiiffimmi suliassat tassaapput: ilinniartut pillugit-, sulisut pillugit aqutsineq, Siulersuisunik, Akademisk Rådimik kiisalu ilimmarfimmi sulisunik ilinniartunillu sullissineq.
Allaffissornikkut aqutsisoqatigiiffiup Ilimmarfiup ilutaanik sanaartornermik nakkutiginninneq aamma ingerlataraa.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia