sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ilisimatusarnermi teknikeri Pinngortitaleriffimmut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 06-12-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-01-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78039455
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab

GRØNLANDS NATURINSTITUT
søger
1 forskningstekniker
 
Grønlands Naturinstitut søger en forskningsteknikker, der kan indgå bredt i flere af arbejds­opgaverne i Afdelingen for Fisk og Skaldyr og hvor dine kompetencer udnyttes til at finde løsninger i laboratoriet, i felten og ved computeren.
 
Ansvars- og arbejdsområder: omfatter tværgående koordineringsfunktion og projektstyring, og vi søger en engageret og fleksible person med gode samarbejds- og koordinerings evner, der har lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Arbejdet er alsidigt og afvekslende og vil være en kombination af: a) laboratoriearbejde b) arbejde i felten og til søs med instituttets forskningsskibe c) indsamling af biologiske prøver fra felten, fra fiskerne og fra fabrikker d) indtastning og kvalitetssikring af data e) klargøring af teknisk udstyr og meget andet.
Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med forskere, teknikere og studenter. Du er serviceminded og imødekommende med øje for at finde løsninger på en uproblematisk måde. Du koordinerer, planlægger og leder selvstændigt arbejde i laboratorier og i felten. Du er ansvarlig for klargøring af udstyr, herunder at teknisk udstyr er klargjort til drift og at forskningsudstyr og sikkerhedsudstyr er opdateret. Du er i stand til at sikre laboratorium- og feltarbejdets gennem­førelse, således at data kommer sikkert i hus. Det er en fordel om du kan kommunikere på grønlandsk, dansk og engelsk.
 
Kvalifikationer:

  • Teknisk uddannelse som laborant, biologassistent el. lign.
  • Fortrolig med EDB; Windows, Excel, Word
  • Dokumenteret erfaring med feltarbejde til søs 
En fordel hvis du:
  • har erfaring laboratoriearbejde, aldersaflæsning, oparbejdning af biologiske prøver
  • har erfaring fra arbejde i et forskningsmiljø
  • er ansvarlig, stabil, omhyggelig, selvstændig og med gode samarbejdsevner
  • har et godt humør
Løn og ansættelsesforhold: For stillingen forventes løn og ansættelse efter AK–overenskomst med indplacering på trin 21-25, som forskningstekniker med rådighedstillæg.
 
Bolig: Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personale­boligen er knyttet til ansættelses­forholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere af­hængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personale­bolig, hvorfor der kan forekomme vakant indkvartering (beskattes) – eventuelt i mindre bofællesskaber eller hotellejlig­heder.
Mere information om Instituttet kan ses på hjemmesiden www.natur.gl, eller ved direkte henvendelse til afde­lings­­­chef Helle Siegstad på tlf. +299 361200; e-mail:  helle@natur.gl
 
Ansøgningsfrist den 20. januar 2020
 
Ansøgningen mærket med ”Forskningsteknikker Afdeling FiSk 2019” stiles til Direktør Klaus Nygaard, vedlagt kopi af eksamensbeviser, curriculum vitae mv. Adresse: Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland. Kan e-mailes til helle@natur.gl.
 
Grønlands Naturinstitut er Grønlands Selvstyres center for natur­forskning. In­sti­tuttet skal tilvejebringe det viden­skabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grøn­land samt til sikring af miljøet og den bio­lo­gi­ske mangfoldighed. Naturinstituttet rådgiver Grønlands Selvstyre i spørgs­mål relateret til de levende ressourcer. Instituttet er pla­ceret i Nuuk­ og be­skæftiger om­kring 60 med­arbejdere.
 
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia