sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ilisimatusartartussarsiorneq/Seniorforskerissarsiorneq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 19-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-11-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82839575
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab

FORSKER/SENIORFORSKER SØGES

Fiskebestande – Overvågning - Dataanalyse - Rådgivning
Afdelingen for Fisk og Skaldyr ved Grønlands Naturinstitut (GN) opslår hermed en fast stilling som forsker/seniorforsker indenfor bestandsvurdering af fiske- og skaldyrsbestande i Grønland. Bestandsvurdering og rådgivning om fiskeressourcer er helt centralt for det grønlandske samfund, fordi fiskeriet er det bærende erhverv i Grønland.

Hovedarbejdsområder:

 • Kvantitativ dataanalyse, bestandsmodellering.
 • Feltarbejde til søs på GN’s skibe.
 • Forskning og metodeudvikling. 25 % af arbejdstiden er afsat til egen forskning og publicering inden for afdelingens arbejdsområde.
 • Rådgivning af forvaltere, politikere og andre aktører
 • Skriftlig og mundtlig formidling af forskningsresultater på alle niveauer.
 • Deltagelse i årlige internationale arbejdsgruppemøder vedr. vurdering af bestande samt yderligere relevante møder i ICES/NAFO (derfor nogen rejseaktivitet).
 • Undervisning (f.eks. på bachelor-niveau) kan forekomme i op til 2 uger årligt.
Kvalifikationer: Ansøgeren kan være uddannet inden for kvantitativ biologi, eller matematik/statistik og med erfaring i populationsmodellering. Det vil være en fordel at have arbejdet med databaser, f.eks. MS Access. Der lægges vægt på gode formidlingsevner i skrift og tale til forvaltningsmyndigheder, brugere og forskere. Det vil ligeledes være en fordel, hvis ansøgeren har erfaring med forsknings- og moniteringsprogrammer og har deltaget i internationale forskningsfora, rådgivet myndigheder og publiceret i relevante videnskabelige tidsskrifter.

Krav til forsker
 • Har flair for databehandling, og erfaring med dataanalyse f.eks. i R.
 • Erfaring med dataudtræk fra databaser. Erfaring med databaseudvikling f.eks. i Access er en stor fordel.
 • Struktureret tilgang til planlægning og udførelse af moniteringsprogrammer.
Yderligere krav til seniorforsker
 • Dokumenteret relevant forskning indenfor levende marine ressourcer, svarende til seniorforskerniveau.
 • Ph.d.-grad.
 • Solid erfaring med statistisk programmering og dataanalyse (helst i R og helst med populationsmodeller og bestandsvurdering.
 • Dokumenteret erfaring fra arbejde med kvantitative analyser af komplekse databaser.
Vi forventer, at ansøgeren udviser stort fagligt engagement, er fleksibel og grundig, har gode samarbejdsevner, samt lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Kendskab til grønlandske forhold og det grønlandske sprog vil være en fordel.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Mere information om instituttet på hjemmesiden www.natur.gl eller ved direkte henvendelse til afde­lingschef Helle Siegstad på tlf. +299 361200, e-mail:  helle@natur.gl

Ansøgningsfrist den 12. november 2021

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Grønlands Naturinstitut er Grønlands Selvstyres center for naturforskning. Instituttet skal tilvejebringe det videnskabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grønland samt til sikring af miljøet og den biologiske mangfoldighed. Naturinstituttet rådgiver Grønlands Selvstyre i spørgsmål relateret til de levende ressourcer. Instituttet er placeret i Nuuk og beskæftiger omkring 67 medarbejdere.
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia