sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk

Illit suleqatissarput nutaaq Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani?

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 11-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-04-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79760617
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration
Attaveqarfissamut paasissutissat

Namminersorlutik Oqartussat

Lars Balslev 
Imaneq 1A - 901
Oqarasuaat +299 34 51 15

Bestyrelsessekretariatet
Grønlands Selvstyre er helt eller delvist ejer af 14 aktieselskaber, hvis formål spænder fra fiskeri og detailhandel over kommunikation, boligadministration, vareforsyning, passagertransport, turisme til erhvervsudvikling. Selskaberne har en samlet omsætning over 10 mia. kr. årligt.

Naalakkersuisut (Grønlands regering) varetager sin ejerrolle via Bestyrelsessekretariatet. Bestyrelsessekretariatet er organisatorisk placeret i Formandens Departement.

Bestyrelsessekretariatet varetager efter instruks fra Naalakkersuisut ejer rollen i forhold til de helt og delvist selvstyreejede aktieselskaber. Arbejdsopgaverne er bl.a. følgende:

 • Udarbejdelse af generelle ejer politiske rammer og ejer strategier for de enkelte selskaber i overensstemmelse med sektor politikken.
 • Løbende informationsindsamling og dialog med selskabernes ledelse samt analyse af selskabernes regnskaber, strategier, forretningsplaner mv.
 • Være tovholder og projektleder i forhold til specifikt definerede projekter, hvor der refereres til nedsatte styregrupper og hvor der i projekterne vil være en vis form for selvstændig beslutningskompetence.
 • Forberedelse af generalforsamlinger i de 14 helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber og analyser og kommentering på selskabernes regnskaber, strategier, forretningsplaner mv. herunder afrapportering til Naalakkersuisut herom. Der vil i den forbindelse være en større koordinering mellem selskabets bestyrelse/direktion, embedsværket i selvstyret og Formand for Naalakkersuisut.
 • Ansvarlig for den juridiske rådgivning i forhold til Bestyrelsessekretariatets opgaver.
 • Udarbejdelse af taler, forelæggelsesnotater, orienteringer samt beslutningsoplæg.
 • Juridisk rådgivning og sparring af den øverste ledelse i departementet samt retschefen indenfor særligt de selskabs- og erhvervsretlige områder.
 • Udarbejdelse af generelle ejer politiske rammer og ejer strategier for de enkelte selskaber i overensstemmelse med den gældende sektorpolitik. Medvirke og koordinere udarbejdelsen af redegørelser vedrørende de helt eller delvist selvstyreejede ejede aktieselskaber på tværs af Selvstyrets Departementer.
Kvalifikationer
Du har en relevant uddannelse som f.eks. cand.jur., cand. oecon. eller cand. merc. med relevant erhvervserfaring. Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske forhold.
 
Vi forventer, at du har/kan:
 • Erhvervserfaring samt har forståelse for praktisk erhvervs- og juridisk metode.
 • Arbejde selvstændigt med mange forskelligartede opgaver.
 • Projektledererfaring.
 • Lyst til at arbejde i en politisk-ledet organisation, der ofte er i mediernes søgelys.
 • Gode skriftlige færdigheder, samt evnen til at formulerer sig kortfattet og præcist.
 • Analytisk sans og overblik.
 • God til at samarbejde med medarbejdere og ledelsesrepræsentanter på alle niveauer i såvel administrationen som i de selvstyreejede aktieselskaber.
 • Tage initiativ og hjælpe til fortsat at udvikle afdelingen.
 
Vi kan tilbyde:
Du vil indgå i et team af engagerede kolleger, som er villige til at strække sig langt for at sikre gode resultater i det daglige samarbejde. Vi tilbyder:
 
 • Arbejdsopgaver indenfor mange grene af jura, erhvervsøkonomi og corporate governance.
 • Ansvar for egne opgaver og projekter.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Efteruddannelse efter behov og egne ønsker.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem den forhandlingsberettigede organisation og Grønlands Selvstyre. Selvstyret betaler bohaveflytning og tiltrædelsesrejse. Der kan anvises bolig for hvilken der betales husleje efter gældende regler. Stillingen er ledig til besættelse snarest eller efter nærmere aftale.
 
For den rette kvalificerede kandidat vil ansættelsen kunne ske på specialkonsulentvilkår.

Ansøgning
Hvis du har spørgsmål om jobbet er du velkommen til at kontakte afdelingschef, Lars Balslev på mail laba@nanoq.gl eller telefon + 299 34 51 15 / + 299 52 27 77.

Ansøgninger med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes til: laba@nanoq.gl

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 15. april 2020.

Da Departementet ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler sammensætningen i samfundet, opfordres alle uanset etnisk baggrund, alder og køn til at søge.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut