sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Illuuteqarnermut Oqartussaasut allaffianni pisortassarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 02-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-01-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78631397
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq

Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Illuuteqarnermut Oqartussaasut allaffimmi pisortassamik, pisortat aqutsinerannik aningaasaqarnermillu aqutsinerannik misilittagalimmik, aammalu ajornanngippat sillimmasiisarnermik kiisalu illuutinik pisiniarnermik tuniniaanermillu misilittagalimmik pissarsiorpoq.

1. januar 2020-mi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik atorfinitsitsisoqassaaq.

Illuuteqarnermut Oqartussaasut Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfimmi immikkoortortaqarfiit sisamaasut ilagaat. Immikkoortortaqarfimmi sulisut katillugit qulingiluaavugut, aammalu suliassat tamatigoortorujussuit pissanganartullu suliaraagut, taakkununngalu sanaartornermut inatsimmik, neqerooruteqartarnermut inatsimmik sanaartorfissagissaanermullu inatsimmik ingerlatsineq, Namminersorlutik Oqartussat inissialiortiterneranni umiarsualivinnillu aserfallatsaaliunermi sanatitsisutut inissisimaneq, naalakkersuisoqarfinnut sanaartortunut allanut siunnersortaaneq kiisalu Namminersorlutik Oqartussat inissiaataannik illuutaannillu pisiniartarnermut tuniniaasarnermullu peqatigitillugu Namminersorlutik Oqartussat sillimmasiissutaannik tamarmiusunik isumaginninneq ilaatinneqarput. Aamma immikkoortortaqarfik Naalakkersuisoqarfimmi aningaasaqarnermik HR-imillu sullissisuuvoq.

Illuuteqarnermut Oqartussaasuni allaffimmi pisortatut Naalakkersuisoqarfimmi aqutsisooqatigiinnut ilaassaatit.

Neqeroorutigaavut
Illuuteqarnermut Oqartussaasuni sulineq avatangiisini pissanganartumi suliatigullu unammillernartuni, ineriartortitsinermi akisussaaffeqarnermut suliatigullu ineriartoqqinnissamut periarfissaqarluartuni ingerlanneqarpoq.

 • Suliffeqarfik nutaaliornermik nutaamillu eqqarsarnermik aallussiviusoq
 • Sullivimmi avatangiisit pingaartorsiorfiunngitsut ammasullu, tunniusimasunik suleqateqarfiusut
 • Inuttut suliatigullu unammilligassat pissanganartut, kiisalu ilinniaqqinnissamut periarfissat
Ataqatigiinneq pingaartorsiorfiunngilaq, ulluinnarnilu ulappuffiusuni pissusilersorneq isumagissaarnermik sunnersimaneqartarpoq, kisiannili aamma sulivimmi sulinerup ilaqutariittullu inuunerup ataqatigiinnissaat ataqqineqartarpoq.

Atorfik pillugu
Illuuteqarnermut Oqartussaasuni allaffimmi pisortatut Namminersorlutik Oqartussat sillimmasiissutaannik aqutsineq, kiisalu Namminersorlutik Oqartussat illuutaannik pisiniartarneq tuniniaasarnerlu pingaarnertut isumagisarissavatit.

Sillimmasiisarnermik aqutsinermi tunngavissanik isumannaatsunik qulakkeereqataassaatit, taakkununngalu sillimmasiisarnermi sulianut ingerlaavartunut atatillugu Naalakkersuisut isummernissaannut tunngavissianik suliaqarneq, sillimmasiisarnermi akunnermuliuttut suliassaannik neqerooruteqartitsisarneq aammalu paasissutissanik, sillimmasiisarnermi ataatsimoortumi siunissami neqerooruteqartitsinissamut atugassanik katersuineq suliaqarnerlu ilaatinneqarput.

Aamma Namminersorlutik Oqartussat illuutaannik pisiniarnermut tuniniaanermullu akisussaasuussaatit, taakkununngalu aalajangiinissamut tunngavissianik suliaqarneq, Namminersorlutik Oqartussani Naalakkersuisoqarfinnut immikkoortortaqarfinnullu allanut ataqatigiissaarineq aammalu sulianut ataasiakkaanut atatillugu suliassat aalajangersimasut ilaannik isumagisaqarneq ilaatinneqarput.

Suliassanut suliassaqarfimmi aningaasaqarnermik aqutsineq ilaatinneqarpoq, tassungalu aningaasaqarnermik HR-imillu sullissivik suleqatigalugu naatsorsuisarneq, missingersuusiortarneq tamatumunngalu atatillugu sulianik ingerlatsisarneq ilaatinneqarput.

Suliassat ilaatigut tassaapput:
 • Suliniutit, paasissutissiisarneq kiisalu Namminersorlutik Oqartussat sillimmasiisarnermi akunnermuliuttuinik aqutsineq attaveqartarnerlu pingaarneq,
 • Namminersorlutik Oqartussat sillimmasiisarrnerinik aqutsinermik misissuisarneq, tassungalu sillimmasiisarnermi akunnermuliuttoq suleqatigalugu sillimmasiisarnermi sulianut aalajangersimasunut aningaasaqarnermullu paasissutissanut, aammalu naatsorsueriaatsinut malinnaaneq ingerlaavartoq ilanngullugu,
 • Sillimmasiisarnermi pitsanngorsaanissamut suliniutinik ineriartortitsineq atuutsitsilertarnerlu,
 • Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik pisiniartarneq tuniniaasarnerlu, tassungalu oqarsinnaatitaaffiusunut sinaakkusiussat iluanni aalajangiinissamut tunngavissiortarneq ilanngullugu,
 • Suliassaqarfimmi aningaasaqarnermik misissuisarneq malinnaanerlu, taakkununnga naatsorsuusiortarneq missingersuusiortarnerlu ilanngullugit,
 • Sulianut annerusunut atatillugu Naalakkersuisoqarfiit akimorlugit suleqatigiissitanut peqataasarneq,
 • Immikkoortortaqarfiup Naalakkersuisunut Inatsisartunullu akisussaaffeqarfii pillugit akissuteqaasiortarneq,
 • Inuinnarnit pisortanillu oqartussaasunit saaffiginnissutinut, kiisalu Namminersorlutik Oqartussat Naalakkersuisoqarfiinit allanit tusarniaanernut akissuteqartarneq,
 • Immikkoortortaqarfimmi sulisunik aqutsineq suliassanillu agguaasarneq.
Illuuteqarnermut Oqartussaasuni suliassanik tamatigoortunik naammattuisassaatit, tassanilu suliassat akimorlugit suleqatigiittarnissaq eqaatsumillu aaqqiisarnissaq, ulluinnarni sulininni malunniuteqartussaq pisariaqartassaaq.

Naatsorsuutigaarput, attuumassutilimmik ilinniagartuutut, soorlu cand. polit.-itut, cand. scient. pol.-itut, cand. merc.-itut, cand. oecon.-itut assigisaatulluunniit ilinniarsimassasutit, kiisalu pisortat aqutsiviani sulinermik misilittagaqarsimassasutit.

Namminersorlutit sulisinnaassaatit, tamatumali peqatigisaanik isumagissaarlutit suleqatigiinnut akuusinnaassallutit. Misissueqqissaarnerit piginnaaneqarfigilluassavatit aammalu inatsisinik nassuiaasinnaanermik misilittagaqaruit iluaqutaassaaq, tamannali piumasaqaataanngilaq. Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput;
 • XAL-imut aningaasaqarnermilluunniit aqutsissummik assingusumik ilisimasaqassasutit,
 • cBrain F2-mut ilisimasaqassasutit,
 • Suliassatit paasisimaaralugit aammalu suliat amerlasuut ataatsikkut ingerlassinnaassagitit,
 • Sunniuteqarsinnaassasutit aammalu piffissap sivikitsup ingerlanerani suliassaqarfiit pisariusut paasisimaarilersinnaassagitit,
 • Ilumoorussisuussasutit, isumagissaartuussasutit suliniuteqarnissamullu kajumissuseqassasutit,
 • Allakkatigut oqaatsillu atorlugit suleqatinut avataaniittunut politikerinullu ingerlatitseqqissinnaaneq piginnaaneqarfigilluassagit,
 • Najoqqutassat paasiuminaatsut ajornaatsumik paasiuminartumillu ingerlateqqinnissaannut piginnaaneqassasutit,
 • Kalaallit kulturiat inuiaqatigiinnilu pissutsit ilisimaarissagitit.
Atorfimmi ilinnut piginnaasannullu annertuumik piumasaqaateqartoqartarnera misigissavat. Suliatigut pisinnaasat qaffasinnerisa saniatigut inuttut arlalinnik piginnaasaqarnissat, tassungalu sulianik annertuunik isiginiagaqartarnerup aammalu immikkoortunik paasisimaarinninnerup akornanni oqimaaqatigiissitsisinnaanissat, namminersorlutit ataatsimullu pilersitsiviusumik ataatsimoortitsinerup pitsaaqutaanik isiginnissinnaanissat, kiisalu ulluinnarni sulininni – ilaanneeriarluni ulappuffiusartuni – ileqqorissaarlutit, pingaartorsiornak qungujulalluarlutillu sulisinnaanissat ilaatinneqarput.

Inuiaqatigiit kalaallit pillugit ilisimasaqarluarputit, aammalu politikkikkut anguniakkanik pingaarnernik nalunngisaqarluarlutit.

Avatangiisini pingaartorsiorfiunngitsuni suleqatikkuminartuuvutit, aammalu qaffasissutsini tamani aqutsinissamut attaveqaqateqarnissamullu piginnaaneqarputit. Pitsaassutsinik ilisimaarinninnissat aammalu apeqqutinik pisariusunik pilersitsiviusinnaasumik isiginnissinnaanissat iluaqutaassaaq.

Pingaarnerpaatut pisortat illuliortiternerannik suliaqarnitsinni allanngueqataanissamut tapersiilluarnissamullu kajumissuseqassaatit. Ulluinnat ulapaarfiusut toqqissisimaffigisarpatit, suliassanik paasisimaarinnittarlutit aammalu isumassarsiat timitalertarlugit.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik. Sulisunut inissiani utaqqiisaasumiklluunniit inigisani angisuunik uummasuuteqarsinnaaneq soorlu qimmeqarsinnaaneq qitsuuteqarsinnaanerluunniit periarfissaqanngilaq

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia