sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ilulissani PI/SPS nutserisumik/oqalutsimik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 19-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-03-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79413348
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

GENOPSLAG
Vi søger en tolk
til de socialpædagogiskeuddannelser i ILULISSAT

Har du mod på nye udfordringer og er klar til nye horisonter, så har vi en stilling til dig som tolk ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Seminariet har ca. 300 studerende på 5 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagoguddannelse samt dagtilbudsmedhjælperuddannelsen. Vi har godt 40 ansatte hvoraf ca. 20 er undervisere.

PI/SPS dækker hele Grønland med følgende væsentlige funktionsområder:

  • at uddanne kvalificerede dagtilbudsmedhjælpere, socialpædagoger, socialassistenter og socialhjælpere
  • at forestå kurser, efter- og videreuddannelse inden for det socialpædagogiske fagområde
  • at inspirere til udvikling i den socialpædagogiske sektor – fagligt og uddannelsesmæssigt.
Da vi er en to-sproget arbejdsplads har vi jævnligt behov for, at få tolket skriftligt materiale primært til/fra grønlandsk og dansk. Ved nogle eksamenssituationer på Professionsbacheloruddannelsen til Socialpædagog og ved nogle møder tilbydes simultantolk. Derudover bruger Seminariet ofte tolk til kursusaktivitet i hele Grønland, hvorfor må der forventes nogen rejseaktivitet.  

Følgende faglighed og kompetencefelt vægtes i ansøgningsrunden
  • Du har erfaringer som tolk mellem sprogene grønlandsk og dansk.
  • Du har andre sproglige kompetencer, som fx engelsk.
  • Du er en dygtig både skriftlig og mundtlig formidler og kan nuancere sproget, svarende til det, som skal tolkes.
  • Du har allerede kendskab til socialpædagogisk fagterminologi eller stor interesse for at tilegne dig en forståelse for fagets ord og begreber.
  • Du har erfaring med tolkning i forskellige sammenhæng og har en professionel tilgang til tolkens rolle.

Yderligere oplysninger kan fås hos Rektor Nuka Kleemann eller Studieleder Ketty Avbæk Larsen på telefon +299 38 35 50 eller mail allaffik@pi.sps.gl

Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl og om byen på www.avannaata.gl

Stillingen ønskes besat snarest
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia