sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Immikkoortortami aqutsisoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 14-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-03-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79352767
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Angerlarsimaffik Uulineq søger 1 Afdelingsleder.
Uulineq er en døgninstitution med fire afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Vi mangler en afdelingsleder i én mandshjems afdeling.

Afdelingslederens arbejdsopgaver er dels af ledelsesmæssig og dels af koordinerende art, og du vil i et vist omfang indgå i det daglige arbejde i afdelingen. Skiftende vagter kan forekomme.
Du refererer til forstanderen, og kommer til at indgå i et ledelsesteam bestående af tre afdelingsledere, og forstander.
Der er gode muligheder for, at du kan være med til at præge udviklingen, samt muligheder for personlig og faglig vækst. Vi er i gang med flere udviklingsprojekt indenfor autisme pædagogik i Grønland.
Faglig baggrund og kompetencer hos ansøgere:

  • Pædagogisk/Socialrådgiver uddannelse eller tilsvarende.
  • Lyst til at arbejde indenfor det specialpædagogiske område
  • Kendskab til PC på brugerniveau
  • Formidlingskompetence og kommunikationsevner
  • Vægter psykisk og fysisk arbejdsmiljø højt
  • Kreativitet og evne til at se alternative løsninger
  • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevne
  • Overblik og omstillingsparathed
  • Evne til at samarbejde til flere sider
Ansøgning bilagt dokumentation for CV, uddannelse og tidligere beskæftigelse mm. bedes fremsendt til:
Linket: https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Forstander Karen Kristiansen tlf. +299 342610 mail: kkst_uulineq@nanoq.gl eller besøg vores hjemmeside www.uulineq.com (som desværre ikke er helt opdateret)

Tiltrædelse: 16. Marts 2020 eller efter aftale
Ansøgningsfrist 7. Marts  2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11. Vi forbeholder os ret til at vurdere ansøgere løbende.
 
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Namminersorlutik Oqartussat
Ilulissat
Avannaata Kommunia