sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Immikkoortortaqarfimmi aqutsisoq

Namminersorlutik Oqartussat

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 18-05-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-06-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80291693
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

Inuusuttut Inaat søger afdelingsleder til spæd/børn afdeling Qaqortoq

Vi søger en afdelingsleder som er uddannet pædagog

Til tiltrædelse pr. 1. juli eller efter nærmere aftale.
Vi tilbyder

 • Forskelligartede arbejdsopgaver.
 • En spændende arbejdsplads i konstant udvikling
 • Mulighed for deltagelse i kurser
 • Supervision
Vi forventer
 • At du er uddannet pædagog.
 • At du kan arbejde selvstændigt og samtidigt indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med kolleger og ledelse.
 • At du har lyst til at være med til at skabe trygge og udviklende rammer for børn.
 • At du er indstillet på skiftende arbejdstider, weekendarbejde og koloniture.
 • At du kan lave månedlige arbejdstids skemaer.
 • At du kan lave udarbejdelse af statusrapporter. 
 • For alle stillinger gælder det at ansøgere skal være uddannede pædagoger og en fordel med erfaring inden for døgnområdet.
For alle stillinger gælder det at ansøgere skal være uddannede pædagoger og en fordel med erfaring inden for døgnområdet.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.
Ønsker du at vide mere om stillingerne kan du kontakte, Forstander Sara Tessing, tlf. +299 642117 lok 1, email: sate.inaat@nanoq.gl

Ansøgningsfristen er 19. juni 2020 

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia