sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Immikkoortortarnut pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 11-08-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-09-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83922147
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen


Tiltrædelsesdato er den 1. Oktober 2022 eller efter aftale.Vi tilbyder    

 • Forskelligartede arbejdsopgaver.
 • En spændende arbejdsplads i konstant udvikling
 • Mulighed for deltagelse i kurser og efteruddannelse
 • Sag supervision og personlig supervision
Vi for venter
 • At du er uddannet pædagog.
 • At du kan arbejde selvstændigt og samtidigt indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med kolleger og ledelse.
 • At du har lyst til at være med til at skabe trygge og udviklende rammer for børn.
 • At du er indstillet på skiftende arbejdstider, weekendarbejde og koloniture.
 • At du kan udarbejde 4 ugers arbejdsskema for de ansatte på afdelingen.
 • At du har kendskab til at skrive rapporter til samarbejdspartnere om beboerne.
 •  

For stillingen gælder det at ansøgere skal være uddannede pædagoger og arbejdets art forudsætter at de behersker det grønlandske sprog, hvorfor dobbeltsprogede ansøgere foretrækkes. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Ønsker du at vide mere om stillingen kan du kontakte Forstander Sara Tessing sate.inaat@nanoq.gl
Telefon +299642117/1 
Ansøgningsfristen den 05/09 2022
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia