sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Inatsisileritooq, allagarsiuteqqitaq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 01-09-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-09-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-75263983
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Jurist, genopslag
http://www.peoplexs.com/Peoplexs22/images/RC_clear.gifhttp://www.peoplexs.com/Peoplexs22/images/RC_clear.gifhttp://www.peoplexs.com/Peoplexs22/images/RC_clear.gif
Jurist til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.
 
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke søger en jurist til tværgående og koordinerende opgaver.
 
Juristen bliver en del af departementets juridiske afdeling, der består af 4 jurister. Den juridiske funktion i departementet er velfungerende, og du vil som nyansat få løbende støtte, supervision og sparring af dine nærmeste juridiske kolleger, der besidder en stor viden og erfaring inden for departementets ressortområde.
 
Juristen refererer til afdelingschefen for den juridiske afdeling.
 
Opgaver og ansvarsområder:
Du vil komme til at arbejde på tværs af departementets ansvarsområder med overvejende vægt på løsning af departementets juridiske opgaver. Arbejdet vil primært bestå af udarbejdelse af regler, sagsbehandling og andre juridisk betonede opgaver.
 
Derudover omfatter arbejdet generel betjening af Naalakkersuisoq (ministeren) og Naalakkersuisut (regeringen) med bl.a. udarbejdelse af besvarelser, responsa, oplæg, taler og analyser.
 
Kvalifikationer og kompetencer:
• Du er cand. jur. eller cand. merc. jur.
• Du er fleksibel og ansvarsbevidst
• Du har gåpåmod, engagement og er god til at samarbejde på alle niveauer
• Du er god til at formulere dig, mundtligt og skriftligt
• Du er åben og opsøgende i forhold til at tilegne dig viden om faglige forhold i relation til det juridiske arbejde
• Du kan veksle mellem opgaver, der kræver fordybelse og hasteopgaver
 
Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til et eller flere af departementets ressortområder, grønlandske forhold og har erfaring fra den grønlandske offentlige  sektor eller andre politisk styrede organisationer.
 
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke består af cirka 45 ansatte, og er kendetegnet ved en hverdag, der for juristernes vedkommende er præget af en tæt dialog med sagsbehandlerne i de faglige afdelinger.
 
Løn
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
For yderligere information kan afdelingschef Claus Kleemann, kontaktes (clkl@ghsdk.dk, tlf. +45 32 83 38 54).
 
Ansøgningsfristen er den 13. september 2019.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vectrus Services A/S
Pituffik, Thule Air Base
Vectrus Services A/S
Pituffik, Thule Air Base
Vectrus Services A/S
Pituffik, Thule Air Base
Vectrus Services A/S
Pituffik, Thule Air Base