sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoqarfik Aqutsinermut Allattoqarfimmi fuldmægtig-imik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 06-06-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-06-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84841592
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Aqutsinermut Allattoqarfimmi suleqatigiinni sulisumik amigaateqarpoq. Fuldmægtig-iuit immikkoortunik tappiffeqartoq ataqatigiissaarillaqqillutillu? Politikkikkut allaffissornikkullu kissaatit tusarnaarsinnaavigit, aammalu aaqqiissutissanik atorsinnaasunik pilersitsiniarnermi suleqataasinnaavit? Suleqatitit qaffasissumik kiffartuussiniarnerini aammalu Naalakkersuisoqarfimmi allakkianut kukkunersiuinernullu tunngasunik ikiorusuppigit? Taamaappat illiuvoq Naalakkersuisoqarfiup Aqutsinermut Allattoqarfiani atorfissaqartitarput.
Aggustip aallaqqaataani imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik atorfinitsitsisoqassaaq.

Atorfik pillugu
Aqutsinermut Allattoqarfik Naalakkersuisoqarfimmi immikkoortortaqarfiit pingasuusut ilagaat, tassanilu ineqarneq, sanatitsineq, sanaartornermut oqartussaqarfik attaveqaasersuutinullu suliassat isumagineqarput. Naalakkersuisoqarfimmit sulisut 30-t missaanniipput. Immikkoortortaqarfik arfineq-marlunnik sulisoqarpoq naalakkersuisoqarfiullu politikkikkut allaffissornikkullu qullersatut aqutsisuinut sulisoqarfiulluni. Immikkoortortaqarfimmi suliassanit Naalakkersuisunut Inatsisartunullu aammalu taakkunanngaanniit sulianik ataqatigiissaarisarneq suliaqartarnerlu, allakkat, tusarniaanerit, nutserinerit, arkivimut nalunaarsuinerit il.il. assersuutitut taaneqarsinnaapput.
Fuldmægtig-imik immikkoortortaqarfimmi sulisut aamma naalakkersuisoqarfiup aqutsisui suleqatigalugit Naalakkersuisoqarfiup suliassaanik ataqatigiissaarinermi aamma Naalakkersuisoqarfimmi sulisut allat qanimut suleqatigalugit Naalakkersuisumut kiffartuussinermi qitiusumik suliassanik isumaginnissinnaasumik ujarlerpugut. Taakku saniatigut allakkat, danskisut kalaallisullu allakkiat ingerlateqqinneqartussat pitsaassusiinik qulakkeerisarneq, Inatsisartut ataatsimiinnerinut tunngatillugu suliassanik ataqatigiissaarineq, pisariaqartitsineq malillugu nutsigassat annikitsut aamma tusarniaanerni sulianik aqutsineq isumagineqassapput. Aamma Aqutsinermut Allattoqarfiup atortut elektroniskiusut atorlugit toqqorterinerit aamma sulisut journaleqarfimmik F2-mik pitsaasumik atuisinnaanerannut ilinniartitsisarnerit suliassatut pingaarutilittut ingerlanneqarput.

Naatsorsuutigaarput:

 • Attuumassutilimmik ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqassasutit.
 • Oqalunnikkut taamatullu allakkatigut attaveqaqateqarnissamut piginnaaneqarluassasutit, aammalu pitsaassutsimik qulakkeerisarnermut nukittussuseqassasutit mikisualunnullu tappissuseqassasutit.
 • Allakkatigut taamatullu oqalunnikkut kalaallisut danskisullu qaffasissunik piginnaaneqassasutit, tuluttullu minnerpaamik oqaloqateqarsinnaanissamik piginnaaneqassasutit.
 • Pitsaasumik sulisinnaassasutit, iliuuseqarsinnaassuseqarluassasutit siulliullutillu suliniuteqarsinnaassasutit.
 • Ataqatigiissaarinermut suleqateqarnermullu piginnaaneqarluassasutit, taamatullu namminersorlutit sulisinnaassuseqassasutit, aammalu ulapaarnerup naligigaluarpaguluunniit e-qaatsumik aaqqiisinnaanermik takutitsisinnaassuseqassasutit.
 • Ilikkartikkuminartuussasutit, kisiannili aamma nammineq misiliisarlutit ilinniarsinnaassasutit.
 • Ilakkuminartuusutit suleqatikkuminartuussasutillu aammalu torersumik aaqqiissutissanillu siunnerfeqarlutit sulisartutit.
 • Aaqqissuussaanermi qullersaqarfiusumi sulinissamut qunusuissuseqassasutit, tunniusimassasutit, naapertuisuussasutit, allanngortoqarnissaanut piareersimasuussasutit naleqqussarsinnaassuseqassasutillu.
 • Aaqqissuussaanerit periutsillu pioreersut nuannarisuussagitit.
 • Kalaallit kulturiannik kiisalu inuiaqatigiinni pissutsit ilisimasaqarfigissavatit.
Naatsorsuutigaarput aamma politikkikkut aalajangiisarnernik, tassungalu ilanngullugu Inatsisartut ataatsimiinnerannik, Naalakkersuisunut suliassat aammalu suliani sullissinernik, pisortallu ingerlatsinerinik misilittagaqartutit.
Aamma allakkanik isumaginninnermik, pitsaassutsimik qulakkeerinninnermik, kiisalu IT-mut sakkussanik assigiinngitsunik misilittagaqartutit naatsorsuutigaarput, taakkununnga cBrain F2, Outlook aamma Microsoft programmit ilaapput.
Erseqqissaatigissavarput, matumani atorfik assigiinngitsorpassuarnik suliassaqarfiusoq aammalu annertuumik akisussaaffeqarfiusoq pineqarmat. Unnukkut sapaatillu akunnerisa naanerini aammalu piffissakilliorlutit sulisarnissaq naatsorsuutigineqassaaq. Tamanna pingaartumik Inatsisartut ataatsimiinnerisa nalaanni pisarpoq.

Neqeroorutigaavut:
 • Suliffik politikkikkut aalajangiisarnerit qanillugit suliaqarfiusoq.
 • Sullivimmi avatangiisit pingaartorsiorfiunngitsut naalakkersuinikkut naatsunik aqquteqarfiusut aammalu tunniusimasunik, suliatigut qaffasissunik piginnaaneqarnermik ataqqinaateqarfigisaminnik tunniusimasunillu suleqateqarfiusut.
 • Suliffik allanngorartoq.
 • Inuttut suliatigullu ineriartorneq.
Paasissutissat amerlanerusut
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, Immikkoortortaqarfimmi Pisortaq Aviâja Mørch Amondsen telefon nr. 34 52 52-imut imaluunniit e-mail avma@nanoq.gl aqqutigalugu attaveqarfigisinnaavat.
Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkuit Naalakkersuisut nittartagaanni atuagaqarsinnaavutit, uani: www.naalakkersuisut.gl  
Atorfinitsitsinissamut atatillugu oqaloqatiginninnerit ingerlaavartumik ingerlanneqassangatinneqarput.
 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia