sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ineqarnermut, Attaveqaasersuutinut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik Aqutsinermut Allattoqarfimmi fuldmægtig-issamik pikkorissumik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 24-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82709291
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Aqutsinermut Allattoqarfimmi suleqatigiinni sulisumik ataatsimik amigaateqarpoq.
Fuldmægtig-iuit pikkorissoq immikkoortunik tappiffeqartoq? Politikkikkut allaffissornikkullu kissaatit tusarnaarsinnaavigit, aammalu aaqqiissutissanik atorsinnaasunik pilersitsiniarnermi suleqataasinnaavit? Suleqatitit qaffasissumik kiffartuussiniarnerini aammalu Naalakkersuisoqarfimmi allakkianut tunngasunik ikiorusuppigit? Taamaappat illiuvoq Naalakkersuisoqarfiup Aqutsinermut Allattoqarfiani atorfissaqartitarput.
1. december 2021-mi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik atorfinitsitsisoqassaaq.

A­tor­fik pil­lu­gu
Aqutsinermut Allattoqarfik Naalakkersuisoqarfimmi immikkoortortaqarfiit sisamaasut ilagaat, tassanilu ineqarneq, sanatitsineq, sanaartornermut oqartussaqarfik, attaveqaasersuutinut naligiissitaanermullu suliassat isumagineqarput. Naalakkersuisoqarfimmit sulisut 30-t missaanniipput.
Immikkoortortaqarfik arfinilinnik sulisoqarpoq naalakkersuisoqarfiullu politikkikkut allaffissornikkullu qullersatut aqutsisuinut sulisoqarfiulluni. Immikkoortortaqarfimmi suliassanit Naalakkersuisunut Inatsisartunullu aammalu taakkunanngaanniit sulianik ataqatigiissaarisarneq suliaqartarnerlu, allakkat, tusarniaanerit, nutserinerit, arkivimut nalunaarsuinerit il.il. assersuutitut taaneqarsinnaapput.
Fuldmægtig-imik immikkoortortaqarfimmi sulisut aamma naalakkersuisoqarfiup aqutsisui suleqatigalugit Naa­lak­ker­su­i­so­qar­fi­up su­li­as­saa­nik a­ta­qa­ti­giis­saa­ri­ner­mi aamma Naalakkersuisoqarfimmi sulisut allat qanittumik suleqatigalugit Naalakkersuisumut kiffartuussinermi qi­ti­u­su­mik su­li­as­sanik i­su­ma­gin­nissinnaasumik ujarlerpugut.

Suliassat:
Matumani atorfik nutaaq pineqarmat immikkoortortami suliassat nalilersuiffigineqassapput aammalu atorfinittussamut naleqqussarneqassallutik, taakkulu ilaatigut ukuupput:

 • Al­lak­ka­nik i­su­ma­gin­nin­neq saaf­fi­gin­nis­su­ti­nul­lu a­kis­su­te­qar­tar­neq.
 • Su­li­as­sa­nik, saaf­fi­gin­nis­su­ti­nik a­kis­su­te­qaa­ti­nil­lu, su­li­as­sa­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fin­ni su­li­a­ri­ne­qar­nis­sa­mut pi­sa­ri­a­qar­tit­si­vi­u­su­nik a­ta­qa­ti­giis­saa­ri­neq.
 • Al­lak­ki­at nassiunneqartus­sat kii­sa­lu Naa­lak­ker­su­i­sut I­nat­si­sar­tul­lu a­taat­si­miin­nis­saan­nut a­tor­tus­sat pit­saas­su­saan­nik qu­lak­kee­ri­sar­neq kuk­ku­ner­si­u­i­sar­ner­lu.
 • I­nat­si­sar­tut a­taat­si­miin­ne­ri­ni a­tor­tus­sa­nik ataqatigiissaarineq pi­a­reer­saa­nerlu.
 • Pisariaqartitsisoqartillugu nutsigassat annikinnerusut.
 • Tusarniaanermi akissuteqaatinik suliaqarneq.
 • Sulianik aqutsineq ineriartortitsinermilu suliassat, taakkununnga sammisaqartitsinerit, saqqummiisarnerit allaffimmilu ilitsersuutinik suleqatit peqatigalugit ilinniartitsinerit, malittarisassat, suleriaatsit aammalu soorlu sullissinermi, toqqorterinermi, tunniussisarnermi il.il. ilitsersuutit ilanngullugit.
 • Immikkoortortaqarfimmi pisortamut aamma Naalakkersuisoqarfimmi pisortaanermut assistentitut/allatsitut suliassat.
 • Suliassaalersut allat.
 
Naat­sor­suu­ti­gaar­put:
 • At­tuu­mas­su­ti­lim­mik i­nger­laq­qif­fi­u­su­mik i­lin­ni­a­ga­qas­sa­su­tit.
 • O­qa­lu­nnikkut taamatullu al­lak­ka­ti­gut at­ta­ve­qa­qa­te­qar­nis­sa­mut pi­gin­naa­ne­qar­lu­as­sa­su­tit, aammalu pitsaassutsimik qulakkeerisarnermut nukittussuseqassasutit mikisualunnullu tappissuseqassasutit.
 • Al­lak­ka­ti­gut taa­ma­tul­lu o­qa­lu­nnikkut ka­laal­li­sut danski­sul­lu qaf­fa­sis­su­nik pi­gin­naa­ne­qas­sa­su­tit, tu­lut­tullu min­ner­paa­mik o­qa­lo­qa­te­qar­sin­naa­nis­sa­mik pi­gin­naa­ne­qas­sa­su­tit.
 • Pitsaasumik sulisinnaassasutit, iliuuseqarsinnaassuseqarluassasutit siulliullutillu suliniuteqarsinnaassasutit.
 • A­ta­qa­ti­giis­saa­ri­ner­mut su­le­qa­te­qar­ner­mul­lu pi­gin­naa­ne­qar­lu­as­sa­su­tit, taamatullu namminersorlutit sulisinnaassuseqassasutit, aam­ma­lu u­la­paar­ne­rup na­li­gi­ga­lu­ar­pa­gu­luun­niit e­qaat­su­mik aaq­qii­sin­naa­ner­mik ta­ku­tit­si­sin­naas­su­se­qas­sa­su­tit.
 • Ilikkartikkuminartuussasutit, kisiannili aamma misiliisarlutit ilinniarsinnaassasutit.
 • Ilakkuminartuusutit suleqatikkuminartuussasutillu aammalu torersumik aaqqiissutissanillu siunnerfeqarlutit sulisarnissat.
 • Aaqqissuussaanermi qullersaqarfiusumi sulinissamut qunusuissuseqassasutit, tunniusimassasutit, naapertuisuussasutit, allanngortoqarnissaanut piareersimasuussasutit naleqqussarsinnaassuseqassasutillu.
 • Aaqqissuussaanerit periutsillu pioreersut nuannarisuussagitit.
 • Kalaallit kulturiannik kiisalu inuiaqatigiinni pissutsit ilisimasaqarfigissavatit.
Politikkikkut aalajangiisarnernik, tassungalu ilanngullugu Inatsisartut ataatsimiinnerannik, Naalakkersuisunut suliassat aammalu suliani sullissinernik, pisortallu ingerlatsinerinik misilittagaqarnissat iluaqutaassaaq.
Aamma IT-mut sakkussanik assigiinngitsunik ilisimasaqarluaruit iluaqutaassaaq, taakkununnga cBrain F2, Outlook, Microsoft Officepakken aamma SiteCore ilaapput.
Erseqqissaatigissavarput, matumani atorfik assigiinngitsorpassuarnik suliassaqarfiusoq aammalu annertuumik akisussaaffeqarfiusoq pineqarmat. Unnukkut sapaatillu akunnerisa naanerini aammalu piffissakilliorlutit sulisarnissaq naatsorsuutigineqassaaq. Tamanna pingaartumik Inatsisartut ataatsimiinnerisa nalaanni pisarpoq.

Neqeroorutigaavut:
 • Suliffik politikkikkut aalajangiisarnerit qanillugit suliaqarfiusoq.
 • Sullivimmi avatangiisit pingaartorsiorfiunngitsut naalakkersuinikkut naatsunik aqquteqarfiusut aammalu tunniusimasunik, suliatigut qaffasissunik piginnaaneqarnermik ataqqinaateqarfigisaminnik tunniusimasunillu suleqateqarfiusut.
 • Suliffik allanngorartoq.
 • Inuttut suliatigullu ineriartorneq.
 
Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Taamaattorli qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussat aqqutigalugu ineqareerpat inissiaq paariinnarneqarsinnaalluni. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Paasissutissat amerlanerusut
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, Immikkoortortaqarfimmi Pisortaq Aviâja Mørch Amondsen telefon nr. 345252-imut imaluunniit e-mail avma@nanoq.gl aqqutigalugu attaveqarfigisinnaavat.
Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkuit Naalakkersuisut nittartagaanni atuagaqarsinnaavutit, uani: www.naalakkersuisut.gl 

Qinnuteqaat
Qinnuteqarnissamut killissaritinneqarpoq oktobarip ulluisa 15-iat 2021.
Atorfinitsitsinissamut atatillugu oqaloqatiginninnerit ingerlaavartumik ingerlanneqassangatinneqarput.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia