sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ineqarnermut, Attaveqaasersuutinut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik Aqutsinermut Allattoqarfimmi fuldmægtig-issamik pikkorissumik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 24-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82709291
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Ledelsessekretariatet mangler en kollega mere til det nye team.
Er du en dygtig fuldmægtig med blik for detaljen? Kan du lytte til politiske og administrative ønsker og medvirke til at skabe løsninger, der virker i praksis? Vil du hjælpe dine kolleger med at sikre et højt niveau af service og i det skriftlige i departementet? Så er det dig, vi har brug for i departementets Ledelsessekretariat.
Tiltrædelsesdato er d. 1. december 2021 eller snarest efter aftale.

Om stillingen
Ledelsessekretariatet er én ud af 4 afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, bygherrerolle, bygningsmyndighed, infrastruktur og ligestilling. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet.
Afdelingen består af 6 medarbejdere og er en stabsfunktion i departementet. Som et eksempel på opgaverne i afdelingen, kan nævnes koordinering og ekspedering af sager til og fra Naalakkersuisut og Inatsisartut, post, høringer, oversættelser, arkivføring, m.m.
Vi leder efter en fuldmægtig, der sammen med afdelingens medarbejdere og departementets ledelse, kan varetage en central funktion i koordineringen af departementets sager og serviceringen af Naalakkersuisoq, i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i departementet.

Opgaver:
Da der er tale om en nyoprettet stilling, kommer opgaverne til at blive vurderet og tilpasset til vedkommende, blandt afdelingens opgaver, som bl.a. er de følgende:

 • Posthåndtering og besvarelse af henvendelser.
 • Koordinering af de opgaver, henvendelser og besvarelser, der kræver sagsbehandling i fagafdelingerne.
 • Kvalitetssikring og korrektur på udgående dokumenter samt mødemateriale til Naalakkersuisut og Inatsisartut.
 • Koordinering af og forberedelse af materialer til Inatsisartut samlinger.
 • Mindre oversættelsesopgaver ved behov.
 • Udarbejdelse af høringssvar.
 • Projektledelse og udviklingsopgaver inkl. workshops, fremlæggelser og sidemandsoplæringer af interne instrukser, retningslinjer, arbejdsprocedurer og vejledninger fx vedr. sagsbehandling, arkivering, aflevering, m.m.
 • Assistent/sekretær-opgaver til afdelingschefen og departementschefen.
 • Ad hoc.
Vi forventer:
 • At du har en relevant videregående uddannelse.
 • At du er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt og er stærk til kvalitetssikring og har øje for små detaljer.
 • At du behersker grønlandsk og dansk på et højt niveau i såvel skrift som tale, og engelsk som minimum på samtaleniveau.
 • At du arbejder effektivt, er handlekraftig og er proaktiv.
 • At du er god til at koordinere, samarbejde såvel som arbejde selvstændigt, og udviser fleksibilitet, også i pressede situationer.
 • At du er lærenem, men kan også selv prøve ad og lære.
 • At du er imødekommende, har gode samarbejdsevner, er diplomatisk og har en god løsningsorienteret tilgang.
 • At du har gåpåmod, er engageret, stabil, omstillingsparat, og kan tilpasse dig arbejdet i en hierarkisk og en politisk styret organisation.
 • At du er glad for struktur og system.
 • At du har kendskab til grønlandsk kultur og samfund.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med politiske beslutningsprocesser herunder Inatsisartuts samlinger, sager til Naalakkersuisut og erfaring med sagsbehandling og offentlig forvaltning.
Det vil også være en fordel, hvis du har et solidt kendskab til forskellige IT-værktøjer, herunder cBrain F2, Outlook, Microsoft Office pakken og SiteCore.
Det skal bemærkes, at der er tale om en stilling med mange forskelligartede opgaver og et bredt ansvarsområde. Der påregnes aften- og weekendarbejde samt arbejde under tidspres. Dette særligt under Inatsisartut-samlingerne.

Vi tilbyder:
 • Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.
 • Et foranderligt arbejdsmiljø.
 • Personlig og faglig udvikling.
Løn- og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Aviâja Mørch Amondsen på telefon nr. 345252 eller via e-mail avma@nanoq.gl.
Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på Naalakkersuisuts hjemmeside www.naalakkersuisut.gl

Ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 15. oktober 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia