sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik Ineqarnermut Immikkoortortaqarfimmi A/C fuldmæftigissamik / Immikkut siunnersortimik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 04-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-08-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80791177
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Departementet for Boliger og Infrastruktur har brug for en ny kollega i Boligafdelingen. Boligområdet er i rivende udvikling – og der er travlt i Boligafdelingen. Vi har både daglig sagsbehandling, men også større projekter i udsigt.

Naalakkersuisut har besluttet igangsættelse af Helhedsplan for Boliger, som er en overordnet plan for en større samfundsreform med udgangspunkt i den offentlige lejeboligmasse. Helhedsplanen indbefatter tværdepartementale indsatser på områderne for erhverv, beskæftigelse, uddannelse og det sociale område. Der er tale om et spændende og omfattende projekt, der kræver tæt involvering af Selvstyret, kommunerne og boligselskaberne.

Vi søger derfor en medarbejder med flair for blandt andet projektledelse og koordinering til afdelingen. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indbefatte styring og gennemførelse af tværgående projekter, samtidig med at daglig sagsbehandling og drift skal varetages.

Stillingsbeskrivelse
Boligafdelingen indgår som én af fire afdelinger under Departementet for Boliger og Infrastruktur. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet. 

Vi er en lille afdeling – som pt. har 3 ansatte, der arbejder tæt sammen og som favner en meget bredt opgaveportefølje. Boliger er et politisk prioriteret område og er kendetegnet ved stor bevågenhed fra mange forskelligartede interessenter. Vores opgaver er lovgivning inden for boligområdet, implementering af Helhedsplan for Boliger, høringssvar inden for afdelingens område, besvarelse af henvendelser fra Ombudsmanden samt borgerhenvendelser. Afdelingen har også ansvaret for bevillingsstyring inden for boligområdet.

I forbindelse med etablering af et Projektsekretariat til gennemførelse af Helhedsplan for Boliger søger vi en kollega til afdelingen, som kan bidrage til projektledelse og koordinering, og som formår at koordinere, analysere og samle trådene på tværs af departementer og kommuner.

Den konkrete opgaveportefølje vil afhænge af din profil og varetagelse af andre af afdelingens områder kan aftales ved ansættelsen.

Om dig

  • Du har en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret med en projektlederuddannelse.
  • Du har erfaring og kendskab til de politiske og administrative beslutningsprocesser i Grønlands Selvstyre.
  • Du har analytisk sans og kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang.
  • Du er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt og er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde.
  • Du evner at inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af opgaver og er drivkraft for positive samarbejdsrelationer.
  • Du evner at styre, koordinere og bidrage til effektiv gennemførelse af større projekter
  • Du er serviceminded og kan udføre planlægning af/og praktiske opgaver i forbindelse med afholdelse af møder, seminarer el. lign.

Det er et krav, at du har kendskab til og indsigt i grønlandske samfundsforhold.

Vi tilbyder:
  • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
  • Et åbent arbejdsmiljø og engagerede kolleger, hvor omgangstonen er uformel.
  • Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse.

Stemningen i departementet er præget af godt humør i en til tider hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen

Stillingen opslås som AC-fuldmægtig/Specialkonsulent. Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For den rette kvalificerede kandidat med flere års erfaring vil ansættelsen, efter en konkret vurdering, kunne ske på specialkonsulentvilkår.

Tiltrædelsesdato er den 1. september 2020 eller snarest efter aftale.

Yderligere oplysning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Jeanette Holding på telefon 345446 eller e-mail jeah@nanoq.gl, eller kontorchef Ane Marie Sakariasen på telefon 34 54 35 eller e-mail amsa@nanoq.gl.   

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er d. 27. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt straks efter ansøgningsfristens udløb.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
RS Entreprenør ApS
Nanortalik
Nuuk wellness & bodycare