sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik Ineqarnermut Immikkoortortaqarfimmi A/C fuldmæftigissamik / Immikkut siunnersortimik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 04-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-08-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80791177
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Ineqarnermut Immikkoortortaqarfimmi sulilersussamik Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik suleqatissarsiorpoq. Ineqarnermut suliassat ineriartupiloorfiupput – aamma Ineqarnermut Immikkoortortaqarfik ulappuffiuvoq. Ulluinnarni suliassat naliginnaasut suliarisarpagut, kisiannili aamma sulianik annertuunik projektinik suliassaqarluta.

Naalakkersuisunit Ineqarneq Pillugu Tamakkiisumik Pilersaarut aallartisarneqassasoq aalajangerneqarpoq, taanna  ataatsimut isigalugu pisortat inissiaataat attartortittakkat aallaavigalugit, inuiaqatigiinni aaqqissuusseqqinnissamut annertunerusumut pilersaarutaavoq. Suliassaqarfimmut tamarmiusumut pilersaarut inuussutissarsiornermi, suliffissaqartitsinermi, isumaginninnermi ilinniartitaanermilu naalakkersuisoqarfiit akimorlugit suliniutinik imaqarpoq. Matumani suliassat pissanganartut annertuullu, Namminersorlutik Oqartussat, Kommunit aamma inissiaatileqatigiiffiit qanittumik akuutinneqarnissaannik pisariaqartitsiviusut pineqarput.

Taamaattumik sulisussamik, ilaatigut sulianik aqutsinermik immikkoortortaqarfimmullu ataqatigiissaarinermik piginnaaneqartumik pissarsiorpugut. Suliassatit ilaatigut tassaassapput akimuilluni suliassanik aqutsineq ingerlatsinerlu, tamatumalu peqatigisaanik ulluinnarni suliassani sullissineq ingerlatsinerlu isumagineqassapput.

Atorfimmut nassuiaatit
Ineqarnermut Immikkoortortaqarfik Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfiup immikkoortortaqarfiisa sisamaasut ilagaat. Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 30-t missaanniipput.

Immikkoortortaqarfiuvugut mikisunnguaq massakkut pingasunik sulisoqartoq, imminnut qanilluta suliaqartuulluta aammalu assigiinngitsorpassuarnik suliaqarluta. Ineqarneq suliassaqarfiuvoq naalakkersuinikkut pingaartinneqartoq soqutigisaqaqatigiinnillu assigiinngitsunit malinnaaffigineqaqqissaartarnini ilisarnaatigaa.  Suliassagut tassaapput ineqarnermut tunngatillugu inatsisiliorneq, Ineqarneq Pillugu Tamakkiisumik Pilersaarutip atuutsinneqalernissaanut suliassat, immikkoortortaqarfiup suliassaqarfiisa iluanni tusarniaanermi akissuteqaatit, Ombudsmandimit innuttaasunillu saaffiginnissutinut akissuteqartarnerit. Immikkoortortaqarfiup aamma ineqarnermut aningaasaliissutinik aqutsineq akisussaaffigaa.

Ineqarnermut Pillugu Tamakkiisumik Pilersaarutip suliarineqarnissaanut allattoqarfimmik pilersitsinermut atatillugu immikkoortortaqarfimmi suleqatissatsinnik pissarsiorpugut, sulianik aqutsinermi ataqatigiissaarinermilu ikiuussinnaasumik, aammalu Naalakkersuisoqarfiit kommunillu akimorlugit ataqatigiissaarisinnaasumik, misissueqqissaarsinnaasumik ataatsimoortitsisinnaasumillu.

Suliassanik aalajangersaanissamut pisinnaasatit apeqqutaassapput, aammalu atorfinitsinneqarnermi immikkoortortaqarfiit allat suliassaannik isumaginninnissaq isumaqatigiissutigineqarsinnaavoq.

Ilinnut tunngasut

  • Ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarputit, ajornanngippat sulianik aqutsisutut ilinniartitaanermik tapertaqartinneqartumik.
  • Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani naalakkersuinikkut allaffissornikkullu aalajangiisarnerit ingerlasarnerinik misilittagaqarputit ilisimasaqarlutillu.
  • Misissueqqissaarsinnaassuseqarputit sulianillu paasisimaarinnissinnaassuseqarputit aammalu sulianik amerlasuunik ataatsikkut ingerlatsisinnaallutit.
  • Allakkatigut oqaluinnarnikkullu paasissutissanik ingerlatiteqqinnissamut piginnaaneqarputit, aammalu najoqqutassat paasiuminaatsut ajornaatsumik paasiuminartumillu ingerlateqqinnissaannut piginnaaneqarlutit.
  • Suliassat pitsaasumik iluarsiiviginissaannut suliffeqarfiup iluani taamatullu avataani sullissisunik akuutitsinissamut piginnaaneqarputit, aammalu suleqatigiilluarnissamik ingerlatsisinnaassuseqarlutit.
  • Suliani annerusuni pitsaasumik ingerlatsinissamut aqutsisinnaaneq, ataqatigiissaarisinnaaneq ikiuussinnaanerlu piginnaaneqarfigaatit.
  • Kiffartuussinissamik ilisimaarinnittuuvutit, aammalu ataatsimiinnerit, isumasioqatigiinnerit assigisaasalu ingerlannissaannut atatillugu pilersaarusiorsinnaavutit suliassanillu attuumassutilinnik isumaginnissinnaallutit.

Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsinik ilisimanninnissat paasisimaarinninnissallu piumasaqaataavoq.

Neqeroorutigaavut:
  • Naalakkersuisoqarfimmi naalakkersuinikkut aalajangiisarnerit qanillugit sulinissaq.
  • Sullivimmi avatangiisit ammasut aamma suleqatit tunniusimasut pingaartorsiorfiunngitsumik pissuseqartut.
  • Inuttut suliatigullu unammilligassat pissanganartut kiisalu ilinniaqqinnissamut periarfissat.

Naalakkersuisoqarfimmi ulluinnaat, ilaatigut ulapaarfiusartut isumagissaarfiupput, kisiannili aamma sulinerup ilaqutariittullu inuunerup ataqatigiinnissaat ataqqineqarpoq.

Atorfik AC-fuldmægtigip / Immikkut siunnersortip atorfiatut inuttassarsiuunneqarpoq. Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq.

Qinnuteqartoq naleqquttoq, ukiuni arlalinni misilittagalik immikkut naliliinerup kingorna immikkut siunnersortinut atugassarititaasut atorlugit atorfinitsitsisoqarsinnaavoq.

1. september 2020-mi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik atorfinitsitsisoqassaaq.

Paasissutissat amerlanerusut
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit Immikkoortortaqarfimmi pisortaq Jeanette Holding telefon 345446-mut imaluunniit e-mail jeah@nanoq.gl aqqutigalugu, imaluunniit Allaffimmi pisortaq Ane Marie Sakariasen telefon 34 54 35-mut imaluunniit e-mail amsa@nanoq.gl aqqutigalugu attaveqarfigisinnaavatit.

Qinnuteqarnissamut killigititaq
Qinnuteqarnissamut 27. august 2020 killigitinneqarpoq. Atorfinitsitsinissamut atatillugu oqaloqatiginninnerit qinnuteqarnissamut killigititap naanerani erngerluni ingerlanneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiatigut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalasinnaatitaanermut aamma pequtit nuunneqarsinnaanerat akiliunneqartarneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni atorfinitsitaanermi piffissami atuuttumi isumaqatigiissutaasa/sulisunut isumaqatigiissutaat naapertorlugit ingerlanneqartarput

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Namminersorlutik Oqartussat
Ilulissat
Avannaata Kommunia