sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Innaallagisseritutut ilinniartitaanermi ilinniartitsisut marluk

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 26-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-02-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84462833
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

SAQQUMMIUTEQQITAQ

KTI, Saviminilerinermik Ilinniarfik Innaallagisserisutut Ilinniartitaanermut innaallagialerinermik ilinniartitsisussanik marlunnik pissarsiorpoq


Unamminartunut nutaanut piareersimavit aamma inuunni nuannernerpaamik misigisaqarusuppit?
Taamaappat Tech College Greenlandimi Nuummi innaallagialerisutut ilinniartitsisunngussaatit aamma suleqatigilissavatsigit.

Innaallagialerisumik imaluunniit installatørimik pissarsiorpugut siunissami innaallagialerisunngortussanik ilinniartitserusuttumik aamma inuttut suliatigullu piginnaaneqartilerlugit. Ilinniartitsisoq ilinniartutsinnik aamma pikkorissartitatsinnit malinnaatitsisinnaasoq aamma pimoorussititsisinnaasoq. Suleqat pimoorussisoq, suleqatigiinnik soqutiginnittoq aamma qanilaartoq.

Suliassat:
Suleqatitit suleqatigalugit ilinniartitaanermi ilinniartitsineq pilersaarusiussavarsi, ingerlatissavarsi, nalilersussavarsi aamma ineriartortillugu. Fagimi tunngaviusumik ilinniartitsineq aamma ilinniarnerup pingaarnersaa H1 maani Kalaallit Nunaanni ingerlattarparput. Atuarnerup ingerlanerata sinnera ilinniartut Danmarkimi ingerlattarpaat taamaattumik ilinniartitsineq danskit oqaasii atornerullugit ingerlanneqartarpoq.
Atuarfimmut ilaalissaatit Kalaallit Nunaanni suliaqarfimmi aamma ilinniarnissamik qinnuteqaateqartut akornanni kissaatigineqartunit aamma pisariaqartitsinneqartunit naammassinnittumi.
Innaallagisserisutut ilinniartitaaneq KTI-miittoq suleqatigiinnit pimoorussisunit ingerlanneqarpoq. Suleqatigiinni qitiutipparput atuartitsinermi ataqatigiissitsinissaq aamma qulakkiissallugu kikkut tamarmik atuartitsinermi qaffasissumik atuartitsisarnissaat. Ilungersuutigaarput ilinniartuutitta suliatigut sapinngisamik annertunerpaamik siuariartornissaat, imminnut upperinissaat aamma inuunerminni iluatsitsinissaat.

Ilisarnaat:
Naatsorsuutigaarput illit tassaasutit:

  • innaallagisserisutut, installatøritut ilinniarsimasoq imaluunniit uppernarsaatitalimmik piginnaasalik, innaallagisserisutut ilinniartitaanermut tulluartumik
  • atuartitsinermi aamma ilitsersuinermik soqutigisaqartoq aamma illit kissaatigaat ilisimasannik ilinniartunut ingerlatitseqqinnissat
  • atortunik digitaliusunik suliaqarnermi aamma atuinermi naammaginartumik piginnaasalik
  • ilinniakkami inatsisinik aamma maleruaqqusanik ilisimasalik aamma malinnaanissamut soqutigisaqartoq
  • netværkinik aamma kalerrisaarutinik ilisimasaqarneq iluaqutaassaaq
  • inuttut taamatut suliaqartutut suliatigut aamma teknikimut alapernaattoq
  • inuttut qanilaartoq, ineriartortitsinermik soqutigisaqartoq aamma suleqatigiit suleqatigalugu piumassuseqartoq KTI-p tunngaviusumik suliassaanik kivitseqataarusuttoq: Atuartitsineq pitsaanerpaaq ilinniartunut aamma pikkorissartunut.
Illit fagimi ukiuni arlalinni tulluartumik suliaqarnermik misilittagaqaruit iluaqutaassaaq.   

Uagut neqeroorutigaavut:
KTI-mit ilinnut neqeroorutigineqarpoq suliffik inuttut taamatullu suliatigut ineriartornissamut killiussat pitsaasut. Tassani ulluinnarni immitsinnut qanippugut aamma atuartitsineq orniginartoq, kajumilersitsisoq aamma ilinniartut ilinniartuuinnarnissaanik angusaqarniarneq suleqatigiissutigalutigu.
Nutaajullutit ilinniartitsisunngoruit suleqativit misilittagaqartut ikiussavaatit aamma tapersersussavaatit, piginnaasavit ineriartortinneqarnerannut ilanngullugu pædagogikimi tunngaviusumik ilinniagaq (PG) uagut akilissavarput, tamanna sulinerup nalaani ingerlanneqartarpoq aamma akuttunngitsumik Kalaallit Nunaata sineriaani illoqarfinni allani ingerlanneqartarpoq. Ilinniartitaanermi piginnaasat Danmarkimi PG-misut ittut anguneqartarput.  

Qinnuteqarnissamut killigititaq: 15. februar 2023

Ulloq sulilerfissaq: 1. marts 2023 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Kissaatigaarput atorfininneq qaammatini pingasuni misileeqqaarnermik aallartinneqassasoq.

Paasissutissat amerlanerusut Ilinniartitaanermut Pisortamut Ole Pedersenimut oqarasuaammut +299 348600 -mut sianerluni imaluunniit e-mailikkut ojp@kti.gl saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput. Aammattaaq  nittartagaqarput takuneqarsinnaavoq: www.kti.gl.
 
KTI – Tech College Greenland tassaavoq Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik. Neqeroorutigisavut tassaapput ilinniartitaanerit arlalinnik sammivillit, Nuummi immikkoortortaqarfik – Biililerineq, Aquuteralaat, Skibsmontør, Saffiooq, Quersualerisoq assartuisartoq aamma Innaallagisserisutut ilinniartitaaneq. Sisimiuni immikkoortortaqarfik – Sananeq aamma sanaartorneq, Aatsitassalerinermik ilinniartitaanerit. Tamatuma saniatigut GUX Sisimiut aamma KTI-mut ilaavoq
Nuuk Kalaallit Nunaanni illoqarfiit pingaarnersaraat tamaani innuttaasuusugut 18.000-it missaanniippugut. Tamaani inuunermi ornigineqartut tamarmik pigineqarput filmertarfik/kulturip illorsua, cafét aamma neriniartarfiit. Sulinngiffimmi sammisassarpassuit, meeqqat atuarfii nutaaliat aamma ulluunerani paaqqinnittarfiit. Illoqarfimmi pingaarnermi nutaaliaasumi neqeroorutigineqarsinnaasut tamaasa, taamatuttaaq pinngortitarsuaq pinneqisoq silatinnguatsinniippoq.


Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia