sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kangaatsiaq - INUIT leder søges

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 19-11-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-12-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82978474
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

Kommune Qeqertalik er en nyskabende kommune med udgangspunkt i befolkningens regionale, kulturelle og servicemæssige behov.


Har du mod på at organisere funktionsområdet INUIT?

Har du lyst til at forbedre serviceringen af borgerne, har du erfaring med ledelse og trives du med at have mange bolde i luften?

Har du lyst til at være med til at skabe et tværfagligt miljø, hvor borgeren er i centrum?

Så er denne stilling noget for dig.

Funktionsområdet INUIT I Kangaatsiaq søger leder pr. 1. januar 2022 eller efter nærmere aftale.

Følgende sagsområder social område, børnehaven, skolen, handicap område, ældreområde, alderdomshjem og familiecenter hører ind under funktionsområdet INUIT.


Bychefen vil være din nærmeste foresatte.


Arbejds- og ansvarsområde vil bl.a. være:

·Koordinering og ledelse af funktionsområdet INUIT

·Smidiggøre borgerbetjening i funktionsområdet INUIT

·Igangsætte, gennemføre og generelt være tovholder på konkrete projekter

·Udformning og etablering af nyt serviceringsteam

·Økonomi styring under funktionsområdet i Kangaatsiaq og fire bygder Attu, Ikerasaarsuk, Iginniarfik og Niaqornaarsuk

·Kvalitetssikring af socialsager der skal viderebehandles videre i systemet såsom kommunalbestyrelsen, Det sociale ankenævn, tilsyn m.m.

·Tværfaglig samarbejde med funktionsområderne INOQARFIK OG TIMI TARNILU


Dine kvalifikationer:

·Relevant højere uddannelse inden for ansvarsområdet

·Har erfaring inden for ledelse under offentlig organisation

·Være i stand til at have flere opgaver i gang

·Samarbejdsvillig

·Stabil

·Motivere og vejlede medarbejdere

·Bevare overblikket i pressede situationer

·God kontakt til borgere og medarbejdere


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.


Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.


Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til bychef Hans Inûsugtok' tlf.: 70 19 00 eller på e-mail hain@qeqertarlik.gl    

Ansøgning

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. Eller post

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og

kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter

ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problem med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia