sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Inunnik isumaginninnermut siunnersorti

Namminersorlutik Oqartussat

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 26-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-09-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80947799
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Socialrådgiver til Inuusuttut Inaat, Qaqortoq med tiltrædelse 1.oktober eller efter aftale

Inuusuttut Inaat er en døgninstitution for omsorgssvigtede børn, unge i alderen 0-18 år og familier. Institutionen hører under Departement for Sociale Anliggender,
Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i Grønlands Selvstyre. Inuusuttut Inaat har 3
afdelinger og med 19 normerede pladser.


Vi mener at læring og udvikling sker gennem hele livet og at vi på Inuusuttut Inaat kan skabe en positiv udvikling for børnene, de unger og familierne. Da vi tror på at børn, unge og voksne udvikler sig gennem tilknytning til andre børn og voksne. At vedholdende pædagoger kan gøre en forskel.

Socialrådgiverens opgaver omfatter bl.a.:

 • Modtager indskrivninger – forbedre afdelingen på modtagelsen. Forbedrede udskrivninger sammen med afdelingen.
 • Deltage i udarbejdelse af status rapporter samt behandlings planer sammen med afdelingspersonalet.
 • Kontakt til kommunerne og andre offentlige myndigheder.
 • Give information og vejledning til det øvrige personale omkring LTF, cirkulære, forordninger og andet lovstof vedr. børn og unge.
 • Instruerer det pædagogiske personale i rapportskrivning.
 • Kontrol med at status rapporter/behandlings planer bliver lavet i henhold til tidsfristerne.
 • Samtaler med mødrene/fædrene efter en tilrettelagt ramme.
 • Samtaler med børn og unge efter en tilrettelagt ramme.
 • Deltage i relevante møder.
 • Indkaldelser til møder med de relevante samarbejdsparter.
Du er:
 • Er uddannet socialrådgiver helst med døgninstitutions erfaring, men ingen krav.
 • Kan arbejde tværfagligt.
 • Kan give sags supervision til det pædagogiske personale.
 • Kan systematisere og koordinere informationer i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere vedr. de enkelte familier og børn/unge.
 • Har kendskab til konsekvenserne af omsorgsvigt hos børn og unge.
 • Er positiv og ser muligheder fremfor begrænsninger.
 • Er dobbeltsproget, men dette er ikke et krav.
Løn og ansættelses vilkår i henhold til den på tiltrædelses tidspunkt gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig – Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Ansøgnings fristen er 22. september 2020.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Ilulissat
EY Grønland
Nuuk
Vvs Firmaet A/S
Brøndum Grønland A/S
Nuuk